Nieuwe subsidieronde duurzame energie Overijssel

Nieuwe subsidieronde duurzame energie Overijssel

Op 1 februari opent de eerste ronde van de subsidieverlening 2016 voor duurzame energie en energiebesparing van de provincie Overijssel. In de voorgaande ronde zijn elf projecten gehonoreerd, met maximaal 199.000 euro per project.

Persbericht – De provincie Overijssel stelt twee keer per jaar een zogeheten tenderregeling open voor initiatieven op gebied van nieuwe energie en energiebesparing. De ingediende projecten worden beoordeeld aan de hand van een puntensysteem, waarbij de hoogst scorende projecten worden gehonoreerd tot het maximaal beschikbare subsidiebedrag is uitgeput.

Subsidieverlening 11 projecten

Elf projecten die een bijdrage leveren aan duurzame energie of energiebesparing ontvangen inmiddels een subsidie van de provincie Overijssel. Het gaat onder meer om de verduurzaming van kantoren in Dalfsen en Enschede, een schoolgebouw in Hengelo, een gezondheidscentrum in Ommen en een monumentale watermolen in Denekamp. De projecten kunnen een maximale subsidie krijgen van 199.000 euro. In totaal bedraagt het subsidiebedrag voor alle projecten 1,3 miljoen euro.

20% nieuwe energie in 2023

Gedeputeerde Erik Lievers voor Milieu, Energie en Europa: ‘Overijssel is een mooie en leefbare provincie. Door nieuwe energiebronnen in te zetten, kunnen we de leefomgeving voor onze inwoners verder verbeteren. We leggen de lat hoog: in 2023 moet 20 procent van de in Overijssel gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Deze projecten leveren daaraan een bijdrage, vandaar dat wij ze ondersteunen met een subsidie.’

Nieuwe ronde in 2016

Wilt u weten of uw project in aanmerking komt, kijk dan op de website van de provincie Overijssel. De eerste ronde van de tenderregeling van 2016 wordt op 1 februari geopend. Dan kunnen nieuwe aanvragen worden ingediend. De regeling sluit op 1 april. Daarna worden alle aanvragen beoordeeld door een onafhankelijk adviesbureau, waarbij wederom de hoogst scorende aanvragen gehonoreerd zullen worden.

Kijk voor een overzicht van alle stimuleringsregelingen van de provincie op het gebied van ‘nieuwe energie Overijssel’ (NEO) op Overijssel.nl/nieuweenergie

De 11 goedgekeurde projecten zijn:

 1. Revitalisering Twickel College Woolderes; Hengelo; Stichting Carmelcollege; € 199.000
 2. All-electric Smart Energy; Deventer; Van der valk Deventer BV; € 199.000
 3. Duurzaamheidsmaatregelen bedrijfspand Niverplast; Hellendoorn; G.J. Nieuwehuis Holding; € 199.000
 4. Duurzame revitalisering Schuttevaerkade 80-88, Zwolle; Leid Vast I B.V.; € 199.000
 5. Investering energiebesparing Sintered Felt proces; Genemuiden; Betap Tufting; BV € 126.000
 6. Verduurzaming kantoorpand Prins Hendrikstraat Dalfsen; Vegtgoed BV; € 70.591
 7. Verduurzaming kantoorgebouw Esschert Design BV; Enschede; Esschert Design BV; € 152.540
 8. Energiebesparende investeringen Herikon; Almelo; Herikon B.V.; € 107.174
 9. Verduurzaming gezondheidscentrum Ommen; Stichting medisch centrum; € 23.000
 10. Verduurzaming van rijksmonumentale watermolen naar energielabel C; Denekamp; De Watermolen Vastgoed BV; € 49.953
 11. Duurzaamheid golfcluf Driene; Hengelo; Sichting exploitatie golfclub Driene € 33.000

(Totaal subsidiebedrag: € 1.358.258)

 

Beeld NEO-subsidie-nieuwe-energie-overijssel: Nieuwe Energie Overijssel NEO