Particulieren investeren massaal in zonne-energie

Particulieren investeren massaal in zonne-energie

De collectieve zonne-energieprojecten die worden gefinancierd door particulieren zitten in de lift. In 2015 is het totaalbedrag aan opgehaald kapitaal met 382 procent gegroeid ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit een onderzoek van ZonnepanelenDelen.

In 2014 werd er nog 2,5 miljoen euro opgehaald, tegenover ruim 8 miljoen in 2015. Consumenten investeerden ruim 5,6 miljoen in 61 verschillende projecten. De omvang van die investeringen verschilt sterk per project: van ruim 4.000 euro voor een school tot ruim 880.000 euro voor een zonnepark met maar liefst 714 particuliere participanten.

Duurzame investering

De opkomst van duurzame investeringen zal de groei van zonne-energieprojecting in 2016 verder doen stijgen. Veel huishoudens nemen het heft in eigen hand en zetten het eigen spaargeld duurzaam in. Daarbij zijn investeringen in zonne-energie van dubbele waarde. De verwachte rendementen zijn hoger dan de rendementen bij een spaarrekening en er wordt direct bijgedragen aan een schoner klimaat in Nederland.

Zonnepanelendelen1611

Crowdfunding

Ook de groei van crowdfunding als alternatieve financieringsmogelijkheid zorgt voor meer zonne-energieprojecten. Adviesbureau Douw&Koren laat in het rapport over 2015 zien dat de markt voor crowdfunding meer dan verdubbeld is, van 63 miljoen in 2014 naar 128 miljoen in 2015. Crowdfunding groeit hard, en ook de specifieke crowdfundingplatformen bewijzen hun meerwaarde. Zo kunnen zonne-energieprojecten simpelweg sneller kapitaal verkrijgen dan projectfinanciering via de bank. Daarbij geeft crowdfunding ook nog positieve betrokkenheid bij de uitgevende organisatie.

De financiering van de zonne-energieinstallatie met crowdfunding wordt door vele soorten organisaties ingezet; agrariërs, brandweerkazernes, energiecoöperaties, mkb-bedrijven, ziekenhuizen en sportverenigingen, -zalen en -parken.

AFM

De groei van crowdfunding heeft ook de aandacht van de AFM. ‘Met die groei in populariteit volgt ook opportunisme’, zoals de AFM schrijft. De AFM blijft actief meekijken in het professionaliseren van crowdfunding met als doel consumenten te beschermen. Om voldoende ruimte voor groei te geven, heeft de AFM de maximale investeringsbedragen per investeerder verhoogd, maar vereist het nu wel dat bij alle investeerders een verplichte investeerderstoets wordt afgenomen, ongeacht de hoogte van het te investeren bedrag. Hier zullen dus alle partijen in collectieve zonne-energiemarkt rekening mee moeten houden.

Subsidieregelingen

In 2016 wordt de SDE+-regeling vanuit de overheid verdubbeld en zal deze in twee fases worden verdeeld. Ook de postcoderoosregeling wordt verruimd. De vergoeding per opgewekte kWh gaat van 0,07 naar 0,09 cent. 25 zonne-energieprojecten, goed voor meer dan 3 miljoen euro aan crowdfunding, maken gebruik van de SDE+-regeling. Deze subsidieregeling geeft voor elke opgewekte duurzame kWh een vergoeding en zorgt er met deze ondersteuning voor dat een project financierbaar wordt. De zogenoemde postcoderoosregeling heeft voor dertien succesvolle zonnedaken of zonneparken gezorgd in 2015.

Daarnaast zijn de projecten voor de kleinzakelijke markt in opkomst, waarbij men het eigen energieverbruik kan salderen op een ander moment. Dit is eenzelfde regeling als waar consumenten thuis van kunnen profiteren. Dit is mogelijk voor mkb-bedrijven met een netaansluiting kleiner dan 3*80 ampère.

Van de 3.350 investeringen in zonne-energieprojecten in 2015 verlopen er 2.512 (75 procent) via speciaal opgerichte platformen die faciliteren in juridische en administratieve afhandeling voor projectontwikkelaars. Van al die investeringen vinden er 1.876 (56 procent) plaats op het gespecialiseerde ZonnepanelenDelen.nl.

Zonnepanelendelen1612

Over het onderzoek

ZonnepanelenDelen heeft het onderzoek uitgevoerd en verzameld in een ‘open source’ document waarin alle collectieve zonprojecten staan. Dit onderzoek is gedaan op basis van de online informatie en via direct contact met zonne-energieprojectontwikkelaars. De data is de meest complete openbare dataset voor collectieve zon en is online in te zien.

Beeld Zonnepanelendelen1611: ZonnepanelenDelen / ZonnepanelenDelen
Beeld Zonnepanelendelen1612: ZonnepanelenDelen / ZonnepanelenDelen