Grootste Nederlandse proef met smart grids van start

Grootste Nederlandse proef met smart grids van start

Op het bedrijventerrein Zuidoost-Groningen gaat op 1 maart de grootste Nederlandse proef met smart grids voor mkb-bedrijven van start. De technologie wordt geleverd door Cofely en ICT.

Circa 800 bedrijven van het bedrijventerrein Zuidoost-Groningen doen mee aan het pilotproject. Gedurende een jaar krijgen de deelnemers de beschikking over de technologie van ICT en Cofely die het mogelijk maakt om het gebruik van elektriciteit in gebouwen, processen en apparaten flexibel aan te passen op het actuele stroomaanbod. Deze technologie communiceert met het elektriciteitsnet van Enexis en de apparaten, processen en gebouwen van de bedrijven.

In Nederland is nog niet eerder op zo’n grote schaal met een smart grid geëxperimenteerd bij het mkb op een bestaand bedrijventerrein. Bedrijven die meedoen aan de proef, krijgen een analyse van hun zogeheten ‘flexpotentieel’. Hoe meer apparaten en processen tijdelijk aan- en uitgeschakeld kunnen worden, des te flexibeler de bedrijven met elektriciteit om kunnen gaan.

Slim energiesysteem op publiek net

De proef wordt op bedrijventerrein Zuidoost-Groningen gehouden omdat daar op dit moment relatief weinig energie duurzaam wordt opgewekt. Dit terwijl veel bedrijven zich oriënteren op de mogelijkheden van eigen lokale opwekking (bijvoorbeeld door aanleg van zonnepanelen). Het project is een samenwerking van zeven organiserende partijen: Stichting Energy Valley, Cofely, Enexis, Eneco, ICT, Gemeente Groningen en de Vereniging Bedrijvenpark Zuidoost (VBZO).

Als het lukt om de deelnemers op bedrijventerrein Zuidoost-Groningen flexibeler met hun elektriciteit te laten omgaan, hoeft regionaal netbeheerder Enexis minder te investeren in de verzwaring van publieke elektriciteitsnetten. Dan hoeven er ook minder kosten te worden doorbelast aan de bedrijven. Hoeveel een deelnemend bedrijf precies kan besparen of verdienen, wordt in dit project onderzocht. Om die reden doet Eneco mee. Enexis kijkt onder andere naar de impact van een slim energiesysteem op het publieke net.

Dit project bouwt onder andere voort op Power Matching City. Dit was een van de eerste smart grids voor huishoudens in Europa. Na een koploperspositie te hebben ingenomen met dit project, gaat Groningen nu ook voorop met het toepassen van een slim energiesysteem op een bedrijventerrein voor het mkb. Als het pilotproject na een jaar een succes blijkt te zijn, wordt het uitgebreid naar andere bedrijventerreinen en kan de technologie op grotere schaal toepassing krijgen

Bron: Cofely

Beeld Elektriciteit: Wokandapix