Stimuleringsregeling voor duurzame houtkachels van start

Stimuleringsregeling voor duurzame houtkachels van start

Leveranciers en installateurs van duurzame houtkachels en open haarden kunnen hun klanten 250 euro teruggave op de aanschaf toezeggen dankzij de stimuleringsregeling van de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche.

Stoken met hout is een vanuit de EU erkende duurzame manier van verwarmen. Het stoken met houtkachels en open haarden valt in de categorie biomassa en heet daarom hernieuwbaar*. Met het stoken van biomassa wordt tevens het aardgasverbruik door CV-installaties vermeden. Particulieren en bedrijven die een duurzame houtkachel kopen, kunnen met ingang van maandag 15 februari een deel van het aankoop- en installatiebedrag terugkrijgen door gebruik te maken van de Stimuleringsregeling Duurzame Houtstook (SDH).

De nieuwe regeling is een initiatief van branchevereniging NHK (Nederlandse Haarden- en Kachelbranche) in samenwerking met de fabrikanten (SHR) en detaillisten (SVG). Dit meldt de NHK in een persbericht.

Duurzame houtkachels

De Nederlandse overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Moderne duurzame houtkachels leveren een belangrijke bijdrage in dit landelijke streven om meer duurzame energie te gebruiken. In Nederland dragen ze nu al 18 procent bij aan de EU-afspraken van de overheid. Stoken met hout is ook een vanuit de EU erkende duurzame manier van verwarmen. Mits goed geïnstalleerd, dragen duurzame houtgestookte toestellen bij aan het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verminderen van overlast door houtrook.

Strengere milieucriteria nu al haalbaar

Over zes jaar wordt de EcoDesign-regeling van kracht, die ervoor gaat zorgen dat houtgestookte toestellen aan strenge kwaliteits- en emissie-eisen voldoen. EcoDesign is een relatief nieuwe EU-regelgeving, die erop gericht is te zorgen dat fabrikanten al bij het ontwerp van een product rekening houden met de impact op het milieu gedurende de hele levensduur. Per 1 januari 2022 moeten alle nieuw verkochte houtgestookte toestellen in Europa aan deze milieucriteria voldoen.

‘De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche is nu al klaar voor deze norm’, zegt Gert Kooij, woordvoerder van de branchevereniging. ‘De Nederlandse fabrikanten ontwikkelen al jaren conform deze richtlijnen, dus waarom wachten tot 2022? Hoe eerder deze regels gaan gelden, hoe beter wat ons betreft. We voeren dan ook gesprekken met diverse ministeries om te kijken of de eisen in ons land versneld ingevoerd kunnen worden.’

645.000 verouderde open haarden

Vooruitlopend daarop neemt de branche nu het voortouw in het bevorderen van deze dringend noodzakelijke toestel- en installatie-eisen. Kooij: ‘We willen als branche echt iets doen aan het milieu, de luchtkwaliteit en overlast voor omwonenden. Moderne kachels verbranden hout op een veel hogere temperatuur en het hout verbrandt volledig. Het rendement ligt daardoor rond de 80 procent en de schoorsteen rookt bij goed stookgedrag nauwelijks. In Nederland zijn er nog steeds ca. 645.000 verouderde open haarden. Een bestaande open haard renoveren en upgraden is in vrijwel elke situatie eenvoudig te doen. Daarvoor zijn zeer goede oplossingen beschikbaar. Het rendement gaat dan van 15-20 procent naar 65-85 procent.’

Stimuleringsregeling beloont duurzame stoker

Met deze nieuwe regeling wil de NHK particuliere en zakelijke gebruikers die doordacht en verantwoord hout gaan stoken financieel stimuleren met een bedrag van 250 euro, dat ze terugkrijgen op de verkoopprijs van de duurzame houtkachel. Voorwaarde is dat het toestel voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en de aansluiting naar buiten worden geïnstalleerd door een DE-erkende installateur (DE staat hierin voor Duurzame Energie).

Ook een stookinstructie is verplicht om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage. Deelnemende bedrijven zijn te vinden in de landelijke database van QBISnl. In dit kwaliteitsregister staan alle gekwalificeerde installateurs en installatiebedrijven in de (duurzame) bouw- en installatiesector. De regeling loopt tot en met 1 mei 2016. Alle informatie hierover staat op Stimuleringhoutstook.nl.

houtstookhuishoudens

*Biomassa hernieuwbaar
Afgelopen jaar werd in Nederland door huishoudens met een open haard, voorzethaard of houtkachel 18 PJ energie gegenereerd. Nederland telt volgens het CBS in het rapport ‘Hernieuwbare energie in Nederland‘ van september 2014 ruim 1 miljoen haarden en kachels, waarmee 1,3 miljoen ton biomassa (hout en pallets) verstookt wordt. Hiermee wordt een CO2-uitstoot van 665 Kton vermeden. In bovenstaande grafiek betreft dit het oranje deel dat over langere periode gezien redelijk constant blijft.

Problematisch bij de particuliere stook van biomassa is het slechte rendement voor verwarming en de overlast voor de omgeving door rook en gassen. Het hout komt uit de industrie als restafval of als dood hout uit bossen. Een groot deel van de biomassa voor meestoken in centrales komt per zeeschip uit de VS en Canada.

Omdat bomen wel weer opnieuw groeien, wordt het verbranden van hout tot de categorie hernieuwbare biomassa gerekend. Tegenstanders vinden dit helemaal niet duurzaam; dood hout wordt in de vrije natuur zeer langzaam weer opgenomen, waarbij de CO2-uitstoot beperkt is en de kooldioxide bacteriën tot voedsel dient.

 

Beeld houtstookhuishoudens: CBS / Hernieuwbare energie in Nederland sep. 2014
Beeld NHK: NHK / Fuga van Harrie Leenders