Opening SDE+ verplaatst naar 22 maart

Opening SDE+ verplaatst naar 22 maart

Perikelen in de Tweede Kamer hebben geleid tot uitstel van de opening van de SDE+ 2016 met drie weken. Inschrijven start nu op 22 maart aanstaande, óók voor biomassa bijstook.

Afgelopen vrijdag maakte minister Kamp bekend de opening van de SDE+-regeling uit te stellen tot 22 maart. Dit uitstel moet bedrijven die willen inschrijven op de categorie bij- en meestook biomassa tijd geven om hun aanvraag te herzien.

Aanleiding voor het uitstel was de aangenomen motie van begin deze maand waarin de minister gevraagd werd eerst een uitspraak te doen over de voorgenomen sluiting van kolencentrales, alvorens de subsidie voor biomassa bijstook vrij te geven. Kamp gaat dit niet doen, maar koppelt de via de SDE+ toegekende subsidie los van de plannen voor uitfasering. Het kan dus zijn dat de subsidie later teruggedraaid wordt. Op een tweede motie, de vraag hoe de minister invulling gaat geven aan de Urgenda-uitspraak, geeft de brief geen antwoord.

Lees het volledige bericht op EnergieOverheid.

U kunt hier de brief van minister Kamp vinden. De basisbedragen voor de SDE+ zijn hier te vinden.