Innovaties MKB beloond met Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Innovaties MKB beloond met Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

De Europese Unie, het Rijk, Gelderland en Overijssel subsidiëren duurzame innovaties in Oost-Nederland met het MKB als belangrijke doelgroep. De EFRO subsidiepot is nog lang niet leeg.

Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt de ontwikkeling van slimme en duurzame innovaties in Oost-Nederland gestimuleerd. Voor 2016 is vanuit het programma ‘OP-Oost 2014-2020’ 45 miljoen euro beschikbaar voor versterking van de lokale economie. In een persbericht maakte provincie Overijssel een aantal projecten bekend waaraan fikse subsidies zijn verstrekt.

In het project SCS-Garden ontwikkelt de ICT- en de maakindustrie een betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur. Bedrijven kunnen hun bedrijfssystemen koppelen en zo ervaring opdoen met het veilig, effectief en efficiënt uitwisselen van data . Het project draagt zo bij aan het versnellen van Smart Industrie-ontwikkelingen in Nederland. SCS-Garden ontvangt een subsidiebedrag van € 490.849,-.

Proeftuinen

‘Groene’ composietmodules voor toekomstbestendig bouwen’’ richt zich op het ontwikkelen, testen en demonstreren van twee verschillende duurzame toepassingen van ‘groene’ composiet-technologie. De proeftuin is voorzien op het terrein van de voormalige Luchthaven Twente. Hier komt een schaalbaar en demonteerbaar stalgebouw voor de ‘stal van de toekomst’ en een schaalbaar en demonteerbare composietbrug voor sloten en bredere vaarten. Deze brug is geschikt voor zware voertuigen. Het project ontvangt een subsidiebedrag van € 516.211,-.

‘SmartFlex energiecentrale’ ontwikkelt een energiecentrale die flexibel is in levering van warmte en elektriciteit, maar ook flexibel is in de aankoppeling, waardoor andere technologieën zoals bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines later ingepast kunnen worden. De energiecentrale is een schakel tussen middelgrote leveranciers van (bio-)gassen en restwarmte en middelgrote energie afnemers. Het project ontvangt een subsidie van € 801.267,-.

In het project ‘BriteN’ werken een aantal private partijen en kennis- en onderzoeksinstellingen samen aan nieuwe interventies en producten ter voorkoming van obesitas en het stimuleren van een gezonde (cognitieve en metabole) ontwikkeling van kinderen. Dit project ontvangt een subsidiebedrag van € 1.999.691,-.

EFRO-EU

Voor meer informatie over de EFRO en de verschillende programma’s: www.op-oost.eu/regelingen-2016

Beeld EFRO-EU: EFRO