Weg vrij voor stopcontacten op zee

Weg vrij voor stopcontacten op zee

De Eerste Kamer heeft TenneT’s rol als ontwikkelaar en beheerder van het net op zee bevestigd. Dat gebeurde tijdens de instemming met de Wet tijdige realisatie Energieakkoord die bijdraagt aan het tijdig behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Persbericht – Eind december vorig jaar verwierp de Eerste Kamer nog de wet STROOM, waardoor een wettelijk besluit langer op zich liet wachten en tijdige aansluiting van de eerste windparken bij Borssele in gevaar kwam. Ondanks deze onzekerheid ging TenneT volgens planning door met de voorbereidingen zoals het aanvragen van vergunningen en het vaststellen van het technische ontwerp voor de platformen op zee die TenneT presenteert.

Vertraging voorkomen

Mel Kroon, CEO van TenneT: “Wij zijn blij dat er een positief besluit is genomen door de Eerste Kamer. Hiermee is het risico op vertraging gelijk aan het begin van het aanbestedingsproces voorkomen. Dankzij het aannemen van deze herziening van de Elektriciteitswet kunnen wij nu onze in Duitsland opgedane kennis en kunde met het aansluiten van windparken op zee aanwenden voor de Nederlandse energietransitie. Vaststelling van het ontwerp van de offshore platformen voor de aansluiting van de geplande windparken is hierbij een belangrijke stap.”

In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT alleen al in 2015 3.750 MW aan aansluitcapaciteit (converterplatformen en kabelsystemen) voor offshore windparken gerealiseerd. In totaal heeft TenneT nu een capaciteit van 4.300 MW beschikbaar is voor het aansluiten van duurzame windenergie op het Duitse elektriciteitsnet.

Vijf identieke platformen

TenneT bouwt de komende jaren vijf identieke platformen met een totaalvermogen van 3.500 MW voor transport van windenergie naar het vasteland. De platformen zijn ontwikkeld in samenspraak met de windparkbouwers. Door middel van een uitvoerig consultatieproces is hierbij internationale kennis en ervaring gebundeld. De standaardisatie van de platformen zorgt verder voor een substantiële verlaging van de kosten voor ontwikkeling, bouw en onderhoud.

Net op Zee

TenneT is het eerste bedrijf ter wereld dat windparken gaat aansluiten met een voltage van 66 kV in plaats van 33 kV. Hierdoor is er minder energieverlies tijdens transport en wordt de benodigde kabellengte tussen de windparken en de platformen verminderd, wat de kosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien wordt hiermee de weg geopend voor de ontwikkeling van windturbines met een nog groter vermogen.
De platformen worden op de wal gebouwd en zullen met behulp van een kraanschip op locatie worden geplaatst. Het contract voor bouw en installatie van het eerste platform (Borssele Alpha) en de twee kabels zal eind 2016 worden gegund. Volgens planning wordt dit platform in 2019 in bedrijf genomen. De uitrol van het Net op Zee gaat gelijk op met de ontwikkeling van de windparken, zodat de beschikbare capaciteit en de behoefte naadloos op elkaar aansluiten.

Kijk hier voor meer informatie over het platform 

Bron: TenneT