Ekwadraat vraagt 1,3 miljard subsidie voor duurzame energieproductie

Ekwadraat vraagt 1,3 miljard subsidie voor duurzame energieproductie

Adviesbureau Ekwadraat heeft met haar projecten voor duurzame energieproductie-installaties voor 1,3 miljard euro aan subsidieaanvragen ingediend. Ze doen een beroep op de SDE+ regeling, waarvoor in de eerste ronde 4 miljard beschikbaar is gesteld.

Persbericht – De productie van duurzame energie wordt gestimuleerd door middel van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze regeling wordt dit jaar twee keer opengesteld voor een budget van tweemaal 4 miljard euro. De regeling is geopend vanaf 22 maart tot en met 28 april 2016. De aanvraagperiode is opgeknipt in vier fases, waarbij het aan te vragen subsidiebedrag per kWh steeds verder oploopt. De derde fase is deze week geopend.

Geothermieprojecten

Ekwadraat is sinds 2004 actief betrokken bij de SDE+ en haar voorgangers. Ook dit jaar is er voor verschillende soorten productie-installaties subsidie aangevraagd. De 1,3 miljard euro is met name aangevraagd voor geothermieprojecten, houtgestookte installaties, vergistingsinstallaties en zonne-energieprojecten.

De verwachting van Ekwadraat is dat het budget inmiddels ruim overtekend is. In tegenstelling tot eerdere jaren informeert RVO niet tussentijds over de budgetclaim. 2016 is mede interessant doordat de kolencentrales subsidie aan kunnen vragen voor het bij- en meestoken van biomassa. De kolencentrales hebben per project een enorme budgetclaim. Alleen RWE heeft aangegeven in de tweede fase een aanvraag te hebben ingediend.

Op tijd mogelijkheden onderzoeken

In oktober 2016 opent de tweede SDE+ ronde van 4 miljard euro. Ook in deze ronde zijn voldoende mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie. De ervaring leert dat bepaalde verplichtingen meer tijd in beslag nemen dan gedacht. Het is daarom belangrijk om al op tijd de mogelijkheden van een subsidieaanvraag te onderzoeken zodat er nog voldoende tijd is om bijvoorbeeld de benodigde vergunningen te verkrijgen.

Energiecampus Leeuwarden

In maart presenteerde adviesbureau Ekwadraat samen met Bouwbedrijf Oosterhof Holman de plannen voor de Energiecampus Leeuwarden, dat zich zal gaan richten op de productie van groene energie. Het betreft een privaat project waar de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de directe aanliggende omgeving in Nieuw Stroomland in beeld is. Nu al levert de Schenkenschans duurzame warmte en elektriciteit aan de Elfstedenhal. Straks gaat de Energiecampus groene stroom, gas of warmte leveren aan circa 8.000 huishoudens in Leeuwarden. In het plan is in ieder geval een biovergister meegenomen en een grootschalig zonnepark.

Bron: Ekwadraat