Winddagen 2016 wordt groots aangepakt

Winddagen 2016 wordt groots aangepakt

Op 15 en 16 juni worden in het World Trade Center in Rotterdam de Nederlandse Winddagen 2016 gehouden, één van de grootste internationale conferenties op het gebied van windenergie ooit op Nederlandse bodem.

Door de combinatie van de Winddag en Windkracht 14 staat zowel wind op land, als wind op zee op het programma. Meer dan 100 vooraanstaande bedrijven en organisaties op het gebied van windenergie zullen vertegenwoordigd zijn op de beurs die vorig jaar een groot succes was. Het programma van de winddagen 2016 in Rotterdam zit vol met actuele onderwerpen als offshore tenders, omgevingsmanagement acceptatie van wind op land, participatie, veranderende wetgeving en nieuwe financieringsmodellen. Maar ook de nieuwste technologieën en innovaties worden gepresenteerd.  De verwachting is dat 1500 bezoekers uit binnen- en buitenland, naar het event zullen komen voor de meer dan 40 sessies en workshops van toonaangevende experts, en de meer dan 60 exposanten die hun laatste innovaties tonen. Inmiddels is de beursvloer grotendeels gevuld.

Matchmaking

Naast de exposanten en workshops is er ook gelegenheid voor nationale en internationale matchmaking. Enterprise Europe Network (EEN) organiseert een matchmaking event tijdens de Winddagen 2016. Deze matchmaking biedt ondernemers en onderzoeksinstanties de ideale gelegenheid om potentiële internationale zakenpartners te vinden.

Minister Kamp

Op de Winddagen 2016 is ook minister Kamp van Econmische Zaken aanwezig. De minister geeft zijn visie op de Nederlandse windsector in internationaal perspectief. De NWEA is verheugd met de aanwezigheid van de minister: ‘Natuurlijk zijn we erg blij met zijn komst’, zegt Hans Timmers, voorzitter van NWEA. ‘De minister onderstreept hiermee het toenemende belang van de sector voor duurzame energie én voor de Nederlandse economie.’

De minister bevindt zich in goed gezelschap: ook Peter Terium, CEO van RWE, Gunnar Groebler, SVP Wind van Vattenfall en Ernst van Zuijlen, CEO van TKI Wind op Zee geven in het hoofdprogramma hun visie op de Nederlandse windmarkt.

FLOW

Zo presenteert Peter Terium, CEO van RWE AG en voorzitter van Far and Large Offshore Wind (FLOW), tijdens de openingssessie de resultaten van meer dan 50 onderzoeken uit het onderzoeksprogramma FLOW aan minister Kamp. In FLOW werken dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen met als doel een kostenreductie van 20% voor wind op zee in 2015 ten opzichte van 2010.

Ernst van Zuijlen, directeur van FLOW: ‘De Nederlandse offshore wind sector is internationaal leidend, vooral als het gaat om bouwen op zee. Om die positie te behouden moeten de kosten van wind op zee snel omlaag. FLOW heeft in de afgelopen 5 jaar de beloofde ‘significante bijdrage’ geleverd aan een kostenreductie van 20%. Achter dat eenvoudige getal schuilt een wereld van verbeteringen en modificaties, in ontwerpen, materialen, bouwconstructies en installatiemethodes, heipalen, bekabeling, bedrijf en onderhoud, meetprogramma’s en nog veel meer. FLOW wordt tijdens de Winddagen afgerond. Maar het is ook het begin van hernieuwde inspanningen en samenwerking die geïnspireerd zijn op de voorbereidingen van FLOW.’

Gedragscode wind op land

Verder zal NWEA-projectleider Rik Harmsen de bezoeker leiden langs de belangrijkste conclusies van de evaluatie van de Gedragscode draagvlak en participatie wind op land presenteren. Deze is op 23 maart gepresenteerd door NWEA, Greenpeace, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie en ODE Decentraal.  De meeste initiatiefnemers bieden omwonenden financiële participatie aan, maar vaak pas als het project in een vergevorderd stadium is. Omwonenden en andere stakeholders zeggen: ‘Projectontwikkelaars moeten al eerder met ons en andere betrokkenen in gesprek gaan.’ Gemeenten en provincies dienen een actievere rol in de communicatie over windprojecten te nemen. Onderzoeker Ruud van Rijn van Bosch & Van Rijn geeft inzicht in het onderzoek en doet aanbevelingen. De belangrijkste: ‘Ontwikkelaars kunnen omwonenden alleen goed betrekken als ook de betreffende overheden een actieve rol nemen. Alleen als overheden, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties samen de omgeving betrekken, kan Nederland snel bouwen aan een duurzame energievoorziening.’

Bron: Winddagen 2016