SDE+ voorjaarsronde 2016 zwaar overtekend

SDE+ voorjaarsronde 2016 zwaar overtekend

Voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+)  voorjaarsronde 2016 is een budget van 4 miljard euro beschikbaar. Het totaal aangevraagd subsidiebudget bedraagt ruim 8 miljard euro. Hiermee is de stimuleringsregeling dus zwaar overtekend.

Met de SDE+ wil het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie stimuleren. De SDE+ voorjaarsronde 2016 was van 22 maart tot en met 28 april 2016 geopend. Tijdens deze SDE+ ronde zijn in totaal 3.354 projecten ingediend. De aanvragen worden op dit moment door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandeld. De projecten worden zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal in ieder geval tot in juli lopen. Dat er veel aanvragen zijn binnengekomen, betekent dat er hoogstwaarschijnlijk ruim voldoende projecten zijn om het verplichtingenbudget volledig te beschikken.

Twee rondes

Het verplichtingenbudget voor de SDE+ 2016 is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2015. Daarnaast wordt, anders dan voorheen, de SDE+ dit jaar door middel van twee rondes opengesteld. De extra openstellingsronde zorgt voor extra indieningsmogelijkheden en een kortere doorlooptijd voor nieuwe projecten. De verwachting is dat er voldoende potentieel is voor de tweede ronde in het najaar.

Vier fases

De voorjaarsronde is in vier fases opengesteld. Door te werken met verschillende fases, wordt met hetzelfde budget meer hernieuwbare energieproductie gerealiseerd. Onderstaande tabel toont het verloop van het aangevraagde budget per fase. In de eerste fase (tot een basisbedrag van maximaal 9 cent/kWh) is er voor ruim 2 miljard euro aangevraagd voor met name projecten in de categorieën geothermie en ketels voor vloeibare biomassa. In de tweede fase (tot 11 cent/kWh) is het aangevraagd budget opgelopen tot bijna 5 miljard euro, in het bijzonder door enkele aanvragen voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales en mest(co)- vergisting. Bij de overgang naar de derde fase konden projecten tot 13 cent per kWh indienen. In deze fase zijn er veel aanvragen voor zon-PV bijgekomen, het aangevraagd budget kwam hiermee op  7,8 miljard euro. De openstelling van de vierde fase (tot 15 cent/kWh) heeft weinig nieuwe aanvragen opgeleverd.

Verloop openstelling SDE+

In onderstaande tabel staat de stand van zaken van de SDE+ voorjaarsronde voor de categorieën hernieuwbare warmte én WKK, hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas. Deze tabel is een samenvatting. Een gedetailleerd overzicht vindt u op de site van de RVO.

SDE+ voorjaar 2016 aanvragen

De minister van Economische Zaken zal voor het zomerreces informatie geven over de tweede openstelling en de stand van zaken van de behandeling van de aanvragen. Dit staat in de kamerbrief van 9 mei 2016.

Bron: RVO, Ministerie van Economische Zaken