Enexis wil energiebesparing met slimme meter stimuleren

Enexis wil energiebesparing met slimme meter stimuleren

Enexis is zaterdag 14 mei gestart met de pilot ‘Energiekanjers’ om haar klanten met een slimme meter actief te stimuleren energie te besparen. De netbeheerder constateert dat de doelstellingen van het energieakkoord niet gehaald lijken te worden.

Persbericht – Enexis houdt de pilot achtereenvolgens in Breda, Deventer en Groningen en is eind september afgerond. Daarna wordt geëvalueerd welke middelenmix het optimale resultaat oplevert en op welke manier de overige klanten van Enexis dus het beste benaderd kunnen worden de komende jaren.

Slimme meter koppelen aan marktproducten

Uit onderzoek van Enexis is gebleken dat de slimme meter na installatie nauwelijks gebruikt wordt om actief energie te besparen. Door de slimme meter te koppelen aan bepaalde marktproducten, zoals energieverbruiksmanagers of apps, wordt energiebesparing realtime inzichtelijk. De slimme meter laat ook zien hoeveel energie er met bijvoorbeeld zonnepanelen opgewekt wordt. Daardoor wordt verbruik en opwek van energie heel tastbaar.

De pilot onderzoekt dan ook op welke manier huishoudens het beste benaderd kunnen worden om ze te stimuleren een bepaald marktproduct aan te laten schaffen. Hiervoor werkt Enexis samen met ruim 20 marktpartijen op het gebied van ‘energie besparen’ en ‘energie opwekken’. Alle marktpartijen binnen deze twee categorieën zijn hiervoor aangeschreven met het aanbod om deel te nemen. Gedurende deze pilot zet Enexis per bovengenoemde stad een aantal communicatiemiddelen in. Zo worden de inwoners van Breda via verschillende brieven benaderd om ze naar de website van de campagne te laten gaan. In Deventer wordt dit pakket verder uitgebreid met onder andere social media, abri’s en advertenties in huis-aan-huis-bladen. In Groningen worden vervolgens de succesvolste elementen samengevoegd.

Energietransitie

Rutger van der Leeuw, directeur Klant en Markt: ‘Enexis vindt het belangrijk om een rol te spelen in het versnellen van de energietransitie. Enerzijds is dat met het faciliteren van de opwek van duurzame energie, maar anderzijds is dat ook mensen waar mogelijk ondersteunen om zo duurzaam mogelijk om te gaan met energie. Met deze pilot willen we de consument laten zien dat energiebesparing ook heel leuk kan zijn. Doordat we nu met zoveel marktpartijen samenwerken, kunnen onze klanten ook echt een keuze maken.’

Deelnemende marktpartijen: Zonnepanelendelen.nl, Enelogic, NLE, Home Wizard, Eneco, Benext, Oxxio, Plugwise, FP4all, INRG, Enepa, Huismerk Energie, Energieprofessionals, Aarum, Greenchoice, Lungo, Energq, RWE, E.ON, Fudura, Novaware, Nieuwestroom, Energieflex en Beeclear

Bron: Enexis