Shell schrijft zich samen met Eneco en Van Oord in op tender Borssele I en II

Shell schrijft zich samen met Eneco en Van Oord in op tender Borssele I en II

Een consortium bestaande uit Eneco, Shell en Van Oord heeft ingeschreven op de tender van de Nederlandse overheid voor de bouw van twee windparken, Borssele I en II, vóór de Nederlandse kust. MHI Vestas is gekozen als preferred supplier van de windturbines.

Persbericht – De windenergie-tender omvat twee vergunningen voor de bouw en exploitatie van twee windparken, met ieder een maximaal vermogen van 350 MW, genoeg om 825.000 huishoudens van stroom te voorzien. De twee windparken, Borssele I en II, komen 22 km uit de kust van Zeeland te liggen.  De SDE+ subsidie en vergunning tender voor de kavels Borssele I en II in is op 12 mei 2016 gesloten. Voor Shell is het een opmerkelijke investering aangezien het olie- en gasbedrijf de laatste tien jaar geen belangrijke investeringen meer heeft gedaan in zon- en windenergie. Shell gaf aan dat de activiteiten omtrent wind- en zonneparken niet passen bij het bedrijf.

Energieakkoord

In maart 2016 stemde de Eerste Kamer in met de Wet tijdige realisatie Energieakkoord die bijdraagt aan het tijdig behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 en 16 procent in 2023.  In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 3450 MW extra energie opgewekt wordt door windmolens op zee en 6000 MW door windmolens op land.

STROOM

Om deze windparken efficiënt en betaalbaar te kunnen aanleggen moet een aantal randvoorwaarden wettelijk geregeld worden. Deze waren eerder opgenomen in het wetsvoorstel STROOM, over de distributie van gas en elektriciteit, maar dit wetsvoorstel haalde eind vorig jaar geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarop heeft minister Kamp een nieuwe wet opgesteld, om geen vertraging op te lopen bij de bouw van nieuwe windparken.

De komende jaren worden er windparken op zee ontwikkeld bij Borssele en voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Door de aanleg van één elektriciteitsnetwerk op zee wordt de door windmolens opgewekte elektriciteit zo goedkoop mogelijk naar gebruikers aan vaste wal vervoerd. De komende tien jaar worden de kosten met veertig procent teruggebracht.

Bron: Van Oord, Rijksoverheid.nl