Gas- en wind exploitanten en netbeheerders tekenen ‘North Sea Co-Operation’

Gas- en wind exploitanten en netbeheerders tekenen ‘North Sea Co-Operation’

De Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie NOGEP tekenen tijdens Gas meets Wind symposium het ‘North Sea Co-Operation’ manifest om de energietransitie op de Noordzee te versnellen.

Nergens is de energietransitie duidelijker zichtbaar dan op de Noordzee. Exploitatie van fossiele energiebronnen neemt af en productie van hernieuwbare energie trekt aan. De energietransitie op de Noordzee versnelt als er een cross-over van energiemodaliteiten plaatsvindt en krachten worden gebundeld. Om deze reden zijn verschillende partijen samengekomen en hebben zij het initiatief genomen om integratie op de Noordzee te stimuleren door te werken aan een gezamenlijk programma gericht op het verduurzamen van de resterende gaswinning en de kosten van windenergie en bekabeling te verlagen.

Gas meets Wind

In het kader van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie, vindt daarom op 15 juni 2016 het Gas meets Wind: North Sea Energy Symposium plaats over slimme combinaties tussen de offshore gas, wind en netbeheerders op de Noordzee. De Noordzee kan zich ontwikkelen tot een Noordelijk Energiegebied voor omringende landen. De offshore mogelijkheden die het gebied biedt, kunnen dankzij vergaande integratie de transitie naar een duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilige energievoorziening versnellen.

Op het Gas meets Wind: North Sea Energy Symposium wordt het startschot gegeven voor een nieuwe benadering van de energietransitie door het realiseren van samenwerking tussen gas, wind en netbeheerders op de Noordzee. Samen met ongeveer 200 energiespecialisten, vertegenwoordigers van belangrijke offshore-partijen, relevante beleidsmakers, experts en NGO’s wordt er vormgegeven aan het manifest ‘North Sea Co-Operations’.

Energiespecialisten uit Noordzeegebied

Het Gas meets Wind: North Sea Energy Symposium, dat tijdens de winddagen plaatsvindt in het WTC Rotterdam, is de plek waar energiespecialisten uit het Noordzeegebied bijeenkomen om te bespreken hoe netbeheerders en exploitanten van gas en wind hun activiteiten kunnen coördineren; samen kunnen werken bij de omzetting, de opslag en het transport van energie; en hoe projecten gezamenlijke opgepakt kunnen worden. Het symposium richt zich zowel op de lange termijn visie voor samenwerking als de zakelijke kansen op de korte termijn. Op het programma staat een plenaire opening met keynote-sprekers van de Europese Commissie, het ministerie van Economische Zaken en The International Renewable Energy Agency, gevolgd door verschillende rondetafelgesprekken over de lange termijn visie en korte termijn acties. Het symposium wordt afgesloten met speeches van young professionals tijdens een gezamenlijk diner.

Het Gas meets Wind: North Sea Energy Symposium is een initiatief van NWEA, NOGEPA, TKI Gas, TKI Wind op zee, Energy Delta Institute en Energy Valley. Voor meer informatie en registratie, ga naar www.gasmeetswind.eu.

Bron: Gas meets Wind