GROW consortium richt zich op offshore wind kosten van 7 eurocent per kWh in 2030

GROW consortium richt zich op offshore wind kosten van 7 eurocent per kWh in 2030

Een consortium genaamd GROW, van 16 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een innovatieprogramma voor offshore wind, is gelanceerd.  De missie van dit GROW-consortium is de kosten van offshore wind verder naar beneden te brengen tot zeven eurocent per kWh in 2030.

Persbericht – GROW, dat staat voor ‘Growth through Research, development & demonstration in Offshore Wind’, draagt bij aan de Nederlandse doelstellingen op het gebied van hernieuwbare en onafhankelijke energievoorziening. In de komende 5 jaar gaat het consortium helpen om innovaties naar de markt te brengen. Hiermee gaat GROW de Nederlandse offshore-windsector verder versterken, met een aanzienlijke toename in kennisintensieve werkgelegenheid tot gevolg. Het consortium steekt in de komende vijf jaar minimaal 100 miljoen euro in onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Het plan voor het programma is tijdens het Winddagen 2016 congres in Rotterdam aangeboden aan Minister Kamp.

Twenty for seven

Het consortium bestaat uit Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. De oprichters zijn Delft Offshore Turbine, Deltares, ECN, Eneco, Lagerwey, LM Wind Power, Royal IHC, RWE, Seaway Heavy Lifting, Shell, Sif, TenneT, TNO, TU Delft, Van Oord en Volker Stevin International. De missie van GROW luidt ‘twenty for seven’; het GROW-consortium zal uiteindelijk zo’n 20 partijen omvatten die samen gaan bijdragen aan het bereiken van een kostenniveau van zeven eurocent per kWh in 2030. Tegen deze kosten kan offshore wind concurreren met andere hernieuwbare en fossiele energiebronnen, zonder dat daar subsidies voor nodig zijn.

GROW werkt aan technische innovaties die de kosten van offshore wind verder terugdringen en die bijdragen aan de betrouwbaarheid en stabiliteit van het gehele energiesysteem. Het consortium gaat bovendien de symbiose met andere sectoren op zee bevorderen (olie & gas, visserij, scheepvaart en toerisme) en de milieueffecten van offshore wind onderzoeken en verder beperken.

FLOW

GROW is de opvolger van het onderzoeksprogramma FLOW, dat staat voor Far and Large Offshore Wind. Dit onderzoeksprogramma van dertien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen heeft de afgelopen vijf jaar de kosten van wind op zee al met 20 procent naar beneden gebracht en diverse innovaties geholpen bij hun weg naar de markt. Tijdens het Winddagen 2016 congres is de afronding gemarkeerd door het aanbieden van een boek – met een selectie van de resultaten van FLOW – aan Minister Kamp.

GROW werkt nauw samen met het TKI Wind op Zee. Het consortium is momenteel in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Energie om de mogelijkheden te onderzoeken voor steun en samenwerking. De eerste projecten beginnen naar verwachting in het najaar van 2016.

Bron: Grow Offshore Wind