Ondertekening Green Deal voor groen gas en biomassavergassing

Ondertekening Green Deal voor groen gas en biomassavergassing

Binnen drie jaar staat er met het Institute for Valorisation and Expertise in thermochemistry Alkmaar (InVesta) een expertisecentrum voor groen gas en biomassavergassing. Daarvoor is dinsdag op het Energy Innovation Park de Green Deal ondertekend.

Persbericht – Vera Pieterman, plaatsvervangend directeur Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken, ondertekende de Green Deal in aanwezigheid van 28 vertegenwoordigers uit de EU. Namens de provincie Noord-Holland tekende gedeputeerde Jack van der Hoek en namens de gemeente Alkmaar burgemeester Piet Bruinooge. Ook projectpartners TAQA, Energy Valley, ECN, Hogeschool Inholland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Liander zetten hun handtekening. Minister van Economische Zaken Henk Kamp ondertekent de Green Deal nog op een later tijdstip. De internationale delegatie die de ondertekening bijwoonde, bestaat uit ministeriële adviseurs en contactpersonen voor het bedrijfsleven op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie uit alle Europese lidstaten.

InVesta

InVesta faciliteert organisaties en bedrijven die met demonstratie-installaties praktijkonderzoek doen naar innovatieve, nog niet marktrijpe technologieën voor de voorbehandeling en vergassing van biomassa. Met biomassavergassing wordt groen gas geproduceerd door middel van verhitting van biomassa: materiaal dat oorspronkelijk organisch is, zoals snoeiafval, houtafval, groente, fruit- en tuinafval, olie en vet uit voeding, mest en gewassen voor bio-energie zoals koolzaad en suikerriet.

In drie jaar draait er in Alkmaar een Research & Development-programma, waarbij het doel is via biomassavergassing een bijdrage te leveren aan het versnellen van technologische ontwikkelingen die grootschalige commerciële productie van ‘syngas’, ‘groen gas’ en groene chemicaliën mogelijk maken. De kansen voor het biomassavergassingscluster zitten vooral in het ontwikkelen en industrialiseren van nieuwe technologieën en het realiseren van innovaties. Door kruisbestuivingen te faciliteren met het expertisecentrum, kunnen nieuwe innovaties sneller naar de markt worden gebracht.
De komst van het expertisecentrum levert minimaal 150 nieuwe banen op in de regio. In totaal is er door de gezamenlijke partijen 1.920.000 euro geïnvesteerd. Het overgrote deel van dit bedrag (960.000 euro) is beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Holland. Met de Green Deal spreekt het ministerie van Economische Zaken de bereidheid uit om 1.000.000 euro voor de ontwikkeling van InVesta beschikbaar te stellen.

Green Deal InVesta

Belemmeringen wegnemen

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek van Provincie Noord-Holland is enthousiast over de Green Deal: ‘Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om de omslag naar groene groei mogelijk te maken. Er zijn volop concrete initiatieven van bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties voor vergroening van economie en samenleving. De Green Deal aanpak betekent onder andere dat belemmeringen in beleid en wetgeving zoveel mogelijk worden weggenomen. Het betekent ook dat InVesta wordt begeleid bij het aanvragen van vergunningen en dat wij ons inzetten voor de werving van bedrijven voor InVesta.’

Gas

Nederland heeft een goede infrastructuur voor gas, de schoonste van alle fossiele brandstoffen. De fossiele gasvoorraad is echter eindig en de maatschappelijke wens is om deze fossiele bronnen tijdens een energietransitie te vervangen. Het groen opwekken van gas is een belangrijke ontwikkelrichting hierin. In de Green Deal zijn concrete afspraken vastgelegd, die bedrijven, inwoners en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid geven om samen met de overheid te werken aan groene groei zonder belemmeringen. Initiatieven uit de samenleving staan hierbij aan de basis.

‘Aardgas en groen gas zijn door elkaar te gebruiken in dezelfde voorzieningen en voor dezelfde toepassingen. Gas is daarom in de komende jaren onmisbaar in de transitie naar een nog duurzamere energiemix,’ laat René Zwanepol weten, directeur van TAQA in Nederland, dat de komende tien jaar een gebouw en een deel van haar grond beschikbaar stelt voor InVesta. ‘Door nu hier op in te spelen, dragen we niet alleen bij aan verduurzaming van onze energievoorziening maar ook aan een efficiënte inzet van de breed vertakte gasinfrastructuur in Nederland.’

Regio Alkmaar geschikte locatie

Volgens Wethouder Duurzaamheid van de gemeente Alkmaar Jan Nagengast is de regio Alkmaar een geschikte locatie voor InVesta: ‘De infrastructuur en vergunningsmogelijkheden van het Energy Innovation Park en bedrijventerrein Boekelermeer lenen zich uitstekend voor de ontwikkeling van energieprojecten. Hiernaast zijn op het terrein kennisintensieve bedrijven op gebied van energie, afval en verwerking van biomassa verzameld en kent de regio kennisinstellingen als ECN en Hogeschool Inholland in combinatie met Data Science Alkmaar (expertisecentrum voor big data) en Incubator duurzame energie IDEA. Gemeente Alkmaar speelt bij zowel InVesta, als het Energy Innovation Park en Data Science Alkmaar een sterk faciliterende rol.’

‘Om de ontwikkeling tot een succes te maken moeten onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven aan elkaar verbonden worden. Dit leidt uiteindelijk tot een versterking van het energiecluster in de regio Noord-Holland Noord, de Energy Valley regio en Nederland,’ stelt Robert Kleiburg van ECN, één van de launching customers van InVesta en voorzitter van de stichting.

Bron: Institute for Valorisation and Expertise in thermochemistry Alkmaar