Bijna 5 miljard euro aan investeringen in energie en milieu door bedrijven

Bijna 5 miljard euro aan investeringen in energie en milieu door bedrijven

Nederlandse bedrijven investeerden bijna 5 miljard euro in energiezuinige maatregelen en milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de jaarverslagen over 2015 van de fiscale regelingen Milieu investeringsaftrek\Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA). De investeringen zijn een miljard meer dan in 2014.

Bedrijven die van MIA\Vamil gebruik maakten, investeerden ruim 3 miljard euro in groene technieken zoals circulaire en biobased economy, bouw, mobiliteit en voedselproductie. Alliander was één van die bedrijven. Dit netwerkbedrijf realiseerde in 2015 nieuwe huisvesting in Duiven. Circulair bouwen, Het Nieuwe Werken en energieneutraliteit waren belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp.

Elektrisch en hybride vervoer

In 2015 hebben ondernemers ruim 14.500 aanvragen ingediend voor MIA en Vamil voor investeringen in elektrisch en hybride personenvervoer met een totaal investeringsbedrag van 972 miljoen euro. Daarmee was de belangstelling voor duurzame mobiliteit net als in 2013 uitzonderlijk hoog. In 2014 zijn de eisen voor MIA\Vamil aangescherpt en daalde het aantal aanvragen voor elektrische en hybride auto’s ten opzichte van 2013 fors. De naar boven bijgestelde fiscale bijtelling voor na 2015 aangeschafte zuinige auto’s heeft veel ondernemers doen besluiten nog voor het einde van het jaar een elektrische of hybride auto te kopen, waarmee het aantal aanvragen opnieuw steeg.

Investeringsbedrag duurzame mobiliteit

In 2016 komen plug-in-hybride personenauto’s met een CO2-uitstoot hoger dan 30 gram per kilometer niet meer in aanmerking voor MIA en Vamil. Daarom verwachten we dat het aantal aanvragen en daarmee het totaal investeringsbedrag en budgetbeslag voor elektrisch rijden in 2016 weer zal dalen.

EIA

Bij de EIA kwamen 14.234 aanvragen binnen. Er werd hiermee voor 1.368 miljoen euro aan energiezuinige investeringen gedaan. De gerealiseerde maatregelen zorgen voor een energiebesparing van 722 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO2-reductie van circa 1.280 kiloton per jaar. Dit staat gelijk aan de uitstoot van circa 450.000 huishoudens.

Aantal aanvragen EIA

De grootste investeringsbedragen werden gedaan door industriële bedrijven (660 miljoen euro, 2.022 aanvragen), in de gebouwde omgeving (435 miljoen euro, 8.278 aanvragen) en in duurzame energie (181 miljoen euro, 1.305 aanvragen). De meeste aanvragen kwamen uit de sectoren landbouw, bosbouw en visserij en de groot- en detailhandel. Bedrijven in de provincies Zuid-Holland (435 miljoen euro, 2.557 aanvragen), Noord-Brabant (269 miljoen euro, 2.422 aanvragen) en Noord-Holland (222 miljoen euro, 2.035 aanvragen) investeerden het meest.

Aantal aanvragen per toepassing

Aantal aanvragen per bedrijfssector

LED-verlichting

In 2015 investeerden veel bedrijven in duurzame LED-verlichtingssystemen. Ook Ahold investeerde fors in LED-verlichting – met name in de supermarkten. Met ingang van 2016 is het aftrekpercentage voor de EIA substantieel verhoogd van 41,5% naar 58%, waardoor investeringen in energiebesparing nog verder zullen worden bevorderd.

top 10 technieken

MIA\Vamil en EIA is er voor innovatieve investeringen die zich zonder het fiscale voordeel niet snel terug verdienen. Met de regelingen willen respectievelijk het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Economische Zaken in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan milieu-innovatie, energiebesparing en duurzame economische groei.

Bron: RVO