Brief aan Kamp: ‘verschaf snel duidelijkheid over salderingsregeling’

Brief aan Kamp: ‘verschaf snel duidelijkheid over salderingsregeling’

Verschillende brancheorganisaties en gemeenten ondersteunen de vraag van de Amsterdamse duurzaamheidswethouder Abdeluheb Choho aan minister Kamp om de salderingsregeling nog in 2016 te evalueren.

In een brief aan minister Kamp onderstreept Choho het belang om de salderingsregeling eerder te evalueren dan in 2017. ‘Sinds de aankondiging van de evaluatie van de salderingsregeling merken wij dat de onzekerheid onder burgers, bedrijven en maatschappelijke organisatie, zoals scholen, sportverenigingen en woningcorporaties toeneemt. Er is hiermee een investeringsonzekerheid gecreëerd die heeft geleid tot een rem op de groei van zonne-energie. Vooral voor zonne-energieprojecten in de sociale huursector, waar zonne-energie aan huurders van woningcorporaties wordt aangeboden op basis van de salderingsregeling, is deze onzekerheid een probleem. Particuliere woningeigenaren, huurders en woningcorporaties stellen nu investeringsbeslissingen uit en vragen om duidelijkheid over eventuele aanpassingen van de regeling vanaf 2020′, aldus Choho.

Hoewel de brief uit naam van de wethouder Choho van Amsterdam is geschreven, is deze ook ondertekend door de gemeenten Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Wageningen, Zaanstad en de G32-gemeenten. Daarnaast hebben de brancheorganisaties Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Klimaatverbond Nederland, Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis, de Consumentenbond en UNETO-VNI hun steun betuigd aan de oproep. Nog niet eerder hebben zoveel partijen samen gevraagd om een vervroeging van de evaluatie en vernieuwing van de salderingsregeling.

Slimme salderingsregeling

In de brief vraagt Choho ook om het bieden van investeringszekerheid door voortzetting van een slimme salderingsregeling, eventueel in aangepaste vorm, tot minimaal 2030. ‘Er is geen twijfel over dat hét fundament van de sterke ontwikkeling van zonne-energie in de laatste jaren, ook in onze gemeenten, de salderingsregeling is. Het zijn met name kleinschalige, lokale zonne-energieprojecten die voor een succesvolle realisatie hiervan afhankelijk zijn. Juist deze decentrale duurzame projecten zorgen voor het benodigde draagvlak voor de grote veranderingen die met de energietransitie gepaard gaan. Eventuele aanpassingen van de salderingsregeling moeten daarom met grote zorgvuldigheid gedaan worden’, aldus Choho. Voortzetting van een slimme salderingsregeling is volgens Choho geheel in lijn met de recentelijk aangenomen resolutie van het Europees Parlement waarin lidstaten worden opgeroepen saldering als instrument in te zetten.

Het is van groot belang dat een toekomstige regeling voldoende interessant is om in volle vaart door te kunnen gaan met het plaatsen van zonne-energie in onze steden,’ zegt Choho. Daarom worden er op basis van ervaring van de ondergetekende partijen, enkele ideeën gebracht ten aanzien van een robuuste en effectieve salderingsregeling.

  • zonnestroom opgewekt voor direct eigen gebruik moet onbelast zijn
  • houdt het salderen van de fiscale componenten en opslagen (energiebelasting en de Opslag Duurzame Energie, ODE) in stand
  • introduceer een prijsprikkel voor het leveringsdeel van het stroomtarief, zodat er een prikkel is om het aandeel direct eigen verbruik van zonnestroom te vergroten
  • zorg voor investeringszekerheid, door een geleidelijke aanpassing van de salderingsregeling gezien het langjarige karakter van de investering in zonnepanelen.

Kansen

Volgens Choho biedt een vernieuwde regeling ook kansen: ‘De salderingsregeling in zijn huidige vorm kent geen prikkel om ‘slim’ om te gaan met opwek en verbruik van elektriciteit. De evaluatie van de salderingsregeling biedt de kans om op dit vlak de regeling toekomstbestendig te maken. Wij willen u hierbij wijzen op de grote voordelen van de combinatie van zonnestroom en elektrisch vervoer, waarvan wij de eerste veelbelovende voorbeelden al zien gebeuren in onze steden. Een slimme salderingsregeling kan een optimale aanjager zijn voor innovatieve combinaties van zonnestroom en elektrisch vervoer.

Beeld : cverkest