Draagvlak wind-op-land: ‘Wederkerigheid in windparkontwikkeling’ (studie)

Draagvlak wind-op-land: ‘Wederkerigheid in windparkontwikkeling’ (studie)

Het opbouwen van een relatie met omwonenden van toekomstige windparken vergroot de kans op succes voor windparkontwikkeling. Dit stelt Robin Vermeij van de TU Delft.

Persbericht – Ontwikkelaars van nieuwe windparken kunnen winst boeken door gericht een relatie op te bouwen met de omwonenden. Dat is de conclusie uit de studie ‘Wederkerigheid in windparkontwikkeling’ van Robin Vermeij in het kader van zijn masterstudie aan de Technische Universiteit Delft. De studie is in samenwerking met NWEA tot stand gekomen.

Informatievoorziening niet wederkerig

‘Op dit moment zijn communicatiemiddelen zoals informatieavonden vaak slechts gericht op het overbrengen van informatie,’ aldus Vermeij. ‘Geavanceerde, interactieve communicatiemiddelen maken het mogelijk om omwonenden de effecten van windturbines te laten ervaren. Dit maakt deelname van hen tijdens de ontwikkelfase van een nieuw windpark gemakkelijker.’

Een belangrijk punt in de communicatie is dat belanghebbenden vaak verschillende ideeën hebben over aspecten zoals geluid en veiligheid van windturbines, zo blijkt uit de masterscriptie van Vermeij. Dit kan de relatie tussen omwonenden en ontwikkelaars belemmeren.

Wederkerigheid ontstaat wanneer omwonenden en ontwikkelaars het onderlinge plichtsgevoel hebben om binnen de relatie om een gift te beantwoorden met een tegengift. Een gift kan informatie zijn, maar bijvoorbeeld ook invloed over een beslissing. Door wederkerigheid ontstaat, in theorie, een band van vertrouwen en toewijding. (Robin Vermeij)

Voor een goede relatie met omwonenden doen ontwikkelaars er goed aan om alle opties voor de ontwikkeling van een windpark duidelijk aan omwonenden te tonen. Denk aan een digitale omgeving waarin omwonenden zelf een windpark kunnen ontwerpen, en mogelijkheden om het geluid van windmolens te laten horen in relatie tot het huidige achtergrondgeluid.

“Door dit samen te doen kunnen ontwikkelaars en omwonenden zich beter inleven in het standpunt van de ander”, aldus Vermeij. Lees hier een samenvatting van de studie.

Over de studie:

Het onderzoek ‘Wederkerigheid in windparkontwikkeling’ is uitgevoerd door Robin Vermeij voor het behalen van de
masterdiploma’s Aerodynamics & Wind Energy (faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek) en Science
Communication (faculteit Technische Natuurwetenschappen), beide aan de Technische Universiteit Delft, en is in
samenwerking met NWEA tot stand gekomen. De masterscriptie is op aanvraag beschikbaar.