BNR Bouwmeesters: Kamp moet snel duidelijkheid scheppen over salderen zonnestroom

BNR Bouwmeesters: Kamp moet snel duidelijkheid scheppen over salderen zonnestroom

In de laatste uitzending van BNR Bouwmeesters voor het zomerreces wordt minister Kamp opgeroepen om zo snel mogelijk duidelijkheid te scheppen over de toekomst van de salderingsregeling voor zelf opgewekte zonnestroom, voordat de markt voor zonnepanelen in elkaar zakt.

In de uitzending van BNR Bouwmeesters warendirecteur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, energieconsultant Theo Elferink van Vereniging Eigen Huis, en Wim Sinke, hoogleraar zonne-energie te gast. Alle drie waren ze het eens over dat de onzekerheid over de toekomst van de regeling snel uit de wereld moet. ‘De markt heeft behoefte aan duidelijkheid, nog dit jaar, zodat er geen paniekverhalen gaan ontstaan’, verwoordde Van der Gaag van de NVDE die zorg.

Minister Kamp wil de regeling voor salderen – het verrekenen van door particulieren zelf opgewekte (zonne)stroom met hun netverbruik – in 2017 evalueren. De bewindsman gaf eerder aan dat salderen na 2020 geen vanzelfsprekendheid meer is. Vorige week zou de Tweede Kamer debatteren over hoe het met de regeling verder moet, maar dit debat is uitgesteld tot na het zomerreces.

Toekomst onzeker

Zowel Van der Gaag als Elferink en Sinke verwachten niet dat Kamp de regeling na 2020 helemaal zal schrappen. Sinke: ‘Ik ben niet bang dat de overheid in een vlaag de regeling zal afschaffen. Gesproken wordt over een verantwoorde en geleidelijke ombouw, maar met behoud van de terugverdienmogelijkheid voor particulieren. Nieuws is nu dat offshore windenergie goedkoper blijkt dan we dachten. Goed nieuws is dat dit ook geldt voor zonne-energie. Samen met windenergie is zonne-energie een hele belangrijke bouwsteen voor een duurzame energiehuishouding en ik ben ervan overtuigd dat de overheid die twee wil koesteren en daarom niet onverantwoord zal ingrijpen.’ Een zekerheid die volgens Sinke in ieder geval overeind moet blijven, is dat je als particulier een zon-pv systeem terugverdient binnen de levensduur van dat systeem: ‘Als dat dertig jaar meegaat, hoeft dat niet binnen vijf jaar. Dat vraag je ook niet bij je cv-ketel en koelkast. Maar het moet wel redelijk zijn.’

Elferink toonde zich wat minder zeker over wat de toekomst brengt: ‘Wij zijn er met z’n drieën misschien van overtuigd dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar we kunnen ook niks garanderen. Daarom hebben we de minister onlangs in een brief gevraagd zich hierover nu eens uit te spreken. Andere belangenorganisaties deden dat ook. Zonde is dat particulieren nu minder zonnepanelen installeren dan dat op hun dak kan, omdat ze bang zijn meer risico’s te lopen met wat er boven de markt hangt. Zo gaat de groei eruit. Die donkere wolken moeten dus snel worden weggehaald.’ Van der Gaag voegt daaraan toe: “De crux is dat het zo moet blijven dat je als consument weet dat je een dief bent van je eigen portemonnee als je geen zonnepanelen neemt. Dat gevoel moeten we in stand houden.”

Meer reclame door bouwbedrijven

Ook zouden bouwbedrijven bij opdrachtgevers meer reclame moeten maken voor zonnepanelen. Ze doen dit nu te weinig, waardoor er kansen voor zonne-energie onbenut blijven. Elferink: ‘Als Vereniging Eigen Huis doen wij dat al, maar bouwbedrijven zouden dit ook meer kunnen oppakken. Nu zie je dat er op een dak maar drie paneeltjes worden gelegd om precies de EPC (energieprestatiecoëfficiënt) te halen, terwijl zo’n dak misschien wel geschikt is om 20 panelen op te leggen. Zonde is dat, want je zou zo’n huis dus nu ook meteen al op het niveau kunnen brengen van waar we in 2020 willen zijn.’

Op de vraag van presentator van BNR Bouwmeesters, Jan Postma,  of het moment nadert waarop zonnepanelen zo rendabel zijn dat subsidie niet meer nodig is, antwoordde Van der Gaag dat er nu in het Midden Oosten al zonnecentrales worden gebouwd waar dat voor geldt: ‘Daar kost stroom al 3 cent per kilowattuur. Die grens zal steeds meer oprukken en dan blijven er weinig goedkopere vormen van energie over. Als vervuiling een prijs krijgt, bijvoorbeeld dat een ton CO2 100 euro kost, heeft zonne-energie ook geen subsidie meer nodig.’ Waarbij Sinke aantekende dat bij saldering praten over subsidie misleidend is omdat die regeling in feite een vorm van korting is.

Opslag

Opslag van zonnestroom in een batterij of accu kan technisch al wel maar is volgens Elferink van VEH voor veel particulieren nu nog te duur: ‘Het betekent bijna een verdubbeling van je investering.’ Sinke gaf aan dat er in Duitsland en op kleinere schaal ook in Nederland wel wordt geëxperimenteerd met opslagsystemen die betaald worden uit het verschil tussen de lagere stroomprijs overdag als stroom met zonnepanelen wordt opwekt en de hogere stroomprijs ’s avonds als er meer vraag is naar elektriciteit en de zon niet meer schijnt. Van der Gaag vulde aan dat er ook veel experimenten plaatsvinden met opslag van zonne-energie in accu’s van elektrische auto’s: ‘Ik zeg ook, zet alsjeblieft wielen onder die accu, dan heb je een auto en sla je twee vliegen in een klap. En ’s nachts kun je je wasmachine laten draaien op stroom uit die accu. Een hele opbeurende ontwikkelingen.’

Luister hier de uitzending

Bron: Bouwend Nederland / redactie BNR Bouwmeesters