Groei zon-PV zet door: de top 5 ‘zonnesteden’

Groei zon-PV zet door: de top 5 ‘zonnesteden’

Volgens Stedin groeit het aantal huishoudens dat zonnepanelen op de woning plaatst gestaag. De netbeheerder telt ruim 65.000 woningen, goed voor 200 megawatt-uur per jaar. Den Haag is koploper.

Netbeheerder Stedin ziet dat in de provincies Zuid-Holland en Utrecht de groei van het aantal geregistreerde zonnepanelen op woningen stevig doorzet. Samen leveren de zonnepanelen jaarlijks 200 MegaWatt duurzaam opgewekte stroom. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 60.000 huishoudens. Dit meldt Stedin op haar website. Het bedrijf telt installaties in haar eigen verzorgingsgebied.

Top vijf

Als netbeheerder registreert Stedin zonnestroominstallaties van particulieren. Over 2014 en 2015 telde het bedrijf ruim 13.000 installaties. De eerste helft van 2016 ligt op dezelfde koers, met inmiddels 6.600 aanmeldingen. Stedin zet het aantal registraties op een rij en noemt Den Haag koploper, met 4347 woningen voorzien van zonnepanelen. Utrecht staat op twee, met 4262 installaties. Amersfoort volgt met 2833, Rotterdam met 2628 en Zoetermeer met 1916 Pv-systemen. Amersfoort heeft de grootste ‘dichtheid’, zegt Stedin; 4,4% van de woningen is voorzien van zonnepanelen.

Congestie

Op de website van Stedin zegt Judith Koole, directeur Klant & Markt bij Stedin: ‘Het aandeel zonnestroom op onze netten groeit naar verwachting de komende decennia nog fors verder. We weten ook dat het grootste deel van de duurzaam opgewekte energie niet direct wordt gebruikt, maar wordt teruggeleverd aan onze elektriciteitsnetten. Wanneer we niets doen kan dit problemen opleveren Je kunt nu eenmaal niet steeds meer energie op dezelfde kabels kwijt. Daarom houden we de effecten van duurzame energieopwekking goed in de gaten en nemen we waar nodig maatregelen.’

Een sterke groei in lokale, decentrale elektriciteitsproductie kan leiden tot ‘congestie’ op het elektriciteitsnet. In Engeland is daar concreet sprake van, in regio’s waar – door subsidies – zonneparken uit de grond zijn geschoten. In Nederland deed congestie zich voor in de regio Groningen, incidenteel volgens Enexis, waar dankzij een regeling van de NAM het aantal geïnstalleerde zonnepanelen enorm toenam.

Bron: Stedin