Testcentrum op Afsluitdijk voor zelfstandig werkend energiesysteem

Testcentrum op Afsluitdijk voor zelfstandig werkend energiesysteem

Op de Afsluitdijk bij Den Oever komt een testcentrum voor het testen van zelfstandige, duurzame energienetwerken, genaamd Off Grid Energy Systems. Deze volledig zelfstandig werkende energiesystemen kunnen eigen elektriciteit opwekken, opslaan en 24/7, 365 dagen per jaar energie leveren.

Met behulp van wind, zon, water en opslag wordt een duurzaam en betaalbaar alternatief ontwikkeld voor gebieden en eilanden die geen aansluiting hebben op het centrale elektriciteitsnetwerk. Het testcentrum wordt gerealiseerd door het samenwerkingsverband MPower.

In het Off Grid Test Centre (OGTC) wordt gezamenlijk onderzoek uitgevoerd en worden verschillende systemen getest. Vier duurzame energietechnologieën, wind, zon, water en opslag vormen de bronnen waarmee het OGTC in wisselende samenstellingen testen kan uitvoeren. Het testcentrum brengt deze bronnen samen tot betrouwbare systemen voor afnemers. Het doel is duurzame, onafhankelijk werkende en betaalbare alternatieven te ontwikkelen voor de huidige energiesystemen op locaties die niet aangesloten zijn op het openbare stroomnet. De energiesystemen zijn alternatieven voor bijvoorbeeld dieselgeneratoren op eilanden en afgelegen locaties wereldwijd. Ook in Nederland wordt het systeem toegepast. Bijvoorbeeld op Texel en bij het nog te renoveren Monument op de Afsluitdijk.

Energie neutrale Afsluitdijk

Het testcentrum (OGTC) wordt gerealiseerd door 103Renewables, sinds kort MPower geheten. MPower is een samenwerking van Wind Energy Solutions (WES), ZON Energie, Tocardo en batterijleveranciers. Voor de realisatie van het testcentrum is een bijdrage van 933.675 euro uit de Rijksbijdrage Regeling Ambities Afsluitdijk beschikbaar gesteld. Voor Mpower is hiermee de financiering rond. De bedrijven dragen zelf ook 933.675 euro bij.

Het project is onderdeel van het programma ‘De Nieuwe Afsluitdijk’ en draagt bij aan de ambitie om de Afsluitdijk een innovatieve en energie neutrale energiedijk te maken met internationale uitstraling. Andere voorbeelden van lopende innovaties die hieraan bijdragen zijn Blue Energy en stromingsenergie.

Solar to Products programma

Dat onderzoek naar energie-opslag steeds populairder wordt blijkt wel uit de twaalf aanvragen voor de subsidie die de NWO binnenkreeg via het Solar to Products programma. Via dit programma verdeelt de NWO 4,2 miljoen euro onder acht publiek-private consortia, waarmee onderzoek kunnen doen van het opslaan van zonne-energie in chemische bindingen.

Het uiteindelijke doel van dit programma is om bij te dragen aan de overgang van een mondiale economie die hoofdzakelijk gedreven wordt door energie en materialen van fossiele origine, naar een economie gebaseerd op hoofdzakelijk zonne-energie en gesloten materiaal- en brandstofcycli (een circulaire economie).

Het programma is door NWO-CW en FOM opgezet in samenwerking met de Topsectoren Chemie en Energie, en het Topconsortium voor Kennis en Innovatie BioBased Economy (TKI-BBE). Het ligt daarmee op het grensvlak van de biologie, chemie en fysica. Aanvragers dienden een consortium van onderzoekers en bedrijven bij elkaar te brengen. De bedrijven leveren op projectbasis een in-cash bijdrage van tenminste tien procent van het budget.

Energie-opslag is één van de belangrijke schakels in de toekomstige energievoorziening met hernieuwbare bronnen. Wat zijn de actuele ontwikkelingen, welke technische doorbraken zijn te verwachten en welke kansen zijn er voor de (duurzame) energiesector? Meer weten over energie-opslag? Schrijf tijdig in voor het Smart Storage Congres 2016 via deze link.
<a href=”http://smartstorage.nl/registration/?partner-id=energiebusiness” target=”_blank”><img class=”aligncenter wp-image-26013 size-full” src=”http://www.energiebusiness.nl/wp-content/uploads/2016/06/300-x-250-smartstorage.jpg” alt=”300-x-250-smartstorage” width=”300″ height=”250″ /></a>

Bron: deafsluitdijk.nl