Europees pilotproject voor zonthermie met seizoensopslag

Europees pilotproject voor zonthermie met seizoensopslag

Wansdronk Architektuur is partner in het Europese project CHESS-SETUP, waarin aan de hand van pilotprojecten verwarmingssystemen op basis van zonthermie, warmtepompen en seizoensopslag getest worden.

Op drie verschillende locaties worden praktijktesten ingericht voor het verwarmen van gebouwen, gebruikmakend van zonnewarmte en een opslagtank voor warm water. Door gedurende de zomer zonnewarmte op te slaan in een grote waterbuffer, kan gedurende het stookseizoen in de winter de opgeslagen warmte gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen. Voor de warmte distributie wordt gewerkt met een warmtepomp. In de winter is de opbrengst van zonnecollectoren lager dan in de zomer. De pilotprojecten moeten aantonen dat met seizoensopslag het gehele jaar door voldaan kan worden aan de warmtevraag, voor verwarming maar ook heet tapwater.

Europees pilotproject

CHESS-SETUP staat voor ‘combined heat supply system by using solar energy and heat pumps’. Het project is een doorontwikkeling van de Urban Ecology Agency uit Barcelona SCACS. Dit staat voor storage en domestic hot water by means of seasonal storage. Warmtevoorziening dus op basis van zonnecollectoren met seizoensopslag en warmtepomptechnologie. De opzet van het systeem is eenvoudig, zoals onderstaand schema laat zien.

chess-setup

Hoewel de eerste aandacht uitgaat naar het kunnen voldoen aan de warmtevraag – het hele jaar door – worden in het project ook mogelijkheden onderzocht voor combinatie met andere warmtebronnen, zoals geothermie of industriële restwarmte en biomassa gestookte ketels. Ook zijn combinaties mogelijk met systemen voor het opwekken van elektriciteit en systemen voor vraagsturing gekoppeld aan variatie in tarieven voor elektriciteit of weersvooruitzichten.

Tien partners uit zes Europese landen

Het project wordt geleid door de Urban Ecology Agency uit Barcelona en telt 10 participanten uit 6 verschillende landen, waaronder Wansdronk Architektuur uit Nederland. De pilots worden uitgevoerd in Corby (VK), met een appartementencomplex, in Manlleu  en in Sant Cugat del Vallès (beide in Spanje). De partners zijn University of Ulster, Eurogrant Gmbh, Edenway SAS, Lavola, Wattia-Innova, Veolia, Sant Cugat del Vallès City Council en de Urban Ecology Agency.

chess2

(HD: heat demand; SR: solar radiation; CH: collected energy; SH: stored heat; EW: electrical work)

Met het project is een subsidie gemoeid van de Europese Unie van 3,4 miljoen euro. Voor de uitvoering van de pilotprojecten wordt gerekend met een oplevering medio zomer 2019. De Europese financiering is onderdeel van het Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma (geregistreerd onder nr 680556).

Beeld chess-setup: EU Horizon 2020 / CHESS-STUP