250 bedrijventerreinen in 5 jaar energiepositief

250 bedrijventerreinen in 5 jaar energiepositief

De Stichting Bedrijventerreinen Energiepositief BE+ wil 250 van de 3.500 Nederlandse bedrijventerreinen in 5 jaar verduurzamen zonder dat het de cashflow van de individuele ondernemers aantast.

Het pan van BE+ is gepresenteerd tijdens de Nationale Klimaattop 2016 in Rotterdam en werd daar aangemerkt als een van de meest kansrijke projecten. BE+ is een initiatief van Oost NV, Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), TNO en WM3 Energie. De verwachting is dat de aanpak die zij voor ogen hebben over 5 jaar al een besparing van 32 petajoule (PJ) oplevert, dat is maar liefst één derde van de doelstelling uit het Energieakkoord. Op 3 november wordt de oprichting van Stichting BE+ officieel gemaakt tijdens het jaarlijkse BT-Event in Zaanstad voor professionals die zich bezighouden met ruimtelijke regionale economie.

TNO becijferde dat de aanpak tot verduurzaming en besparing 32 PJ per jaar oplevert. Dat is circa 8 miljard kilowattuur (kWh) per jaar. De energiebesparing gaat gepaard met een vermindering van 3.000 CO2-uitstoot kiloton per jaar. De hoeveelheid duurzame energie groeit met 2,5 miljard kWh. Daarnaast is de verwachting dat er in de installatiebranche 2.500 banen bijkomen om de energie-installaties en -infrastructuur aan te passen. TNO ontwikkelt een tool waarmee nauwkeurig per bedrijf de mogelijkheden tot besparing en de benodigde maatregelen kunnen worden vastgesteld. De tool verzamelt gegevens over type bedrijf, gebouw, leeftijd, verbruik en energie-infrastructuur en combineert deze gegevens in een duidelijk overzicht. Zo is gedetailleerd inzichtelijk te maken wat het potentieel aan besparing is per bedrijventerrein.

Deelname ondernemers

Ondernemers die deelnemen aan het plan, verenigen zich in een lokale organisatie die de benodigde financieringen betrekt via het Duurzame Investeringsregelingsfonds (DIR-fonds) dat voor BE+ is opgezet. Door deze vorm van financieren heeft het nemen van energiemaatregelen geen invloed op de cashflow van de deelnemende bedrijven en gaat het niet ten koste van investeringen in het primaire proces. De stichting BE+ roept ondernemers en hun organisaties op zich aan te melden voor deelname aan het project. De stichting BE+ gaat per bedrijventerrein in zee met een lokale partner, meestal een parkbeheerder of ondernemersvereniging die de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk zorg uit handen neemt.

Over Oost NV

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt innovatieprojecten en helpt ze te financieren. Oost NV versnelt internationaliseringsactiviteiten en de groei van (mkb) bedrijven, vernieuwt bedrijvenparken en ICT-infrastructuur. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. www.oostnv.nl

Over SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is actief met het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In onze stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. www.skbn.nu

Over WM3 Energie

WM3 Energie helpt bij het verduurzamen van bedrijven en begeleidt in de uitvoering. We dragen bij aan een betere toekomst door zo veel mogelijk bedrijven en organisaties CO2-neutraal te maken en duurzame energieoplossingen beschikbaar te maken voor iedereen. En dat alles zonder de cashflow van de ondernemer aan te tasten. www.wm3energie.nl