Projecten Betuwestroom hebben perspectief

Projecten Betuwestroom hebben perspectief

De samenwerkende energiecoöperaties in Rivierenland hebben recentelijk Betuwestroom geïntroduceerd. In samenwerking met HuismerkEnergie wordt 100% duurzame energie aangeboden, in het gebied opgewekt en in het gebied gebruikt.

Persbericht – De lokale energiecoöperaties, waarin bewoners en bedrijven de krachten bundelen,  gaan zelf opwekprojecten realiseren. Bewoners en zakelijke gebruikers willen de stroom van die opweklocaties dan ook zoveel mogelijk zelf kunnen gebruiken. De ambitie voor Betuwestroom is een geoptimaliseerd energiesysteem in Rivierenland,  zelfvoorzienend met duurzame energie, en goed ingepast in het transportnetwerk van Liander. Met middelen van de Regio Rivierenland is onderzoekbureau CE Delft gevraagd om een studie uit te voeren naar de voordelen van een gebied-geoptimaliseerd energiesysteem  in Rivierenland, zoals dat er in het jaar 2030 uit zou kunnen zien. 

Gunstig effect

De studie heeft de focus op elektriciteit en ziet voordelen in het transport ervan, in de opwekking en in het gebruik. Er is een scenario doorgerekend voor 2030 met 20 % elektriciteit uit zon, 30% uit wind, en 50% uit (bio-)WKK, waarbij ook rekening is gehouden met de groei van elektrisch vervoer en groei van het gebruik van elektrisch aangedreven warmtepompen voor de warmtevoorziening.  Het 2030-beeld is vertaald naar effecten op de energierekening van een gemiddeld gezin in Rivierenland. Die effecten zijn gunstig. Daarnaast daalt de uitstoot van broeikasgassen met 90%. Andere voordelen zijn onafhankelijkheid van grote energiebedrijven,  meer zekerheid over de beschikbaarheid van energie, en het goede gevoel bij het samen aanpakken van de energievoorziening in de eigen woonplaats en regio.

Om op een aandeel van 50% lokaal geproduceerde wind- en zonne-elektriciteit te komen in 2030 is alleen al in Rivierenland ongeveer 250 MW wind op land (30 km2) en 400 MW zon-PV nodig (160.000 panelen). De optimalisatie van het energiesysteem bestaat uit het zoveel mogelijk afstemmen van het gebruik van de elektriciteit op het moment dat die binnen de regio wordt geproduceerd. Het slim laden van elektrische auto’s en het omzetten van elektriciteit in warmte voor warm tapwater of ruimteverwarming spelen daarbij een belangrijke rol.

Bron: Persbericht CE Delft

Beeld : Shutterstock