Europese ELENA-subsidie maakt grootschalige investeringen in nieuwe energie mogelijk

Europese ELENA-subsidie maakt grootschalige investeringen in nieuwe energie mogelijk

De provincie Overijssel en de vijf grote steden hebben een Europese duurzaamheidssubsidie binnen gehaald van 2,6 miljoen euro. Het geld wordt gebruikt voor een groot investeringsprogramma voor de verduurzaming van onder ander gemeentelijke gebouwen.

Vorige week werd in het provinciehuis in Zwolle het subsidiecontract ondertekend door gedeputeerde Erik Lievers van de provincie Overijssel en vice-president Pim van Ballekom van de Europese Investeringsbank, in aanwezigheid van de wethouders van de deelnemende gemeenten. Het totale investeringsprogramma heeft een waarde van 72,2 miljoen euro, en wordt door de gemeenten, provincie en andere projectpartners gefinancierd. Naast het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, wordt het geld gebruikt voor het verduurzamen van woningen, kantoren en de aanleg van drie warmtenetten.

Succes door samenwerking

Gedeputeerde Erik Lievers voor Energie, Milieu en Europa: ‘In Overijssel willen we naar twintig procent nieuwe energie in 2023. Dat willen we bereiken door energiebesparing en door de opwekking van nieuwe energie. Met deze investeringen kunnen we honderden bestaande gebouwen aanpakken, en creëren we daarnaast werkgelegenheid. Een mooi succes van onze samenwerking, regionaal en in Brussel!’

‘Europa en de EIB zijn niet ver weg. Wij zijn ook voor Nederland dichtbij en zorgen ervoor dat belangrijke projecten van de grond kunnen komen. De ELENA-regeling zorgt ervoor dat projecten een steuntje in de rug krijgen, die anders misschien op de tekentafel zouden blijven liggen. Een voorwaarde voor de subsidie is een solide investeringsplan dat minstens twintig keer zo groot is als de subsidie. Met andere woorden: het trekt andere investeerders aan. Vanuit bankiersoogpunt is dat goed besteed geld en een goede besteding van schaarse publieke middelen. Het is mooi om met eigen ogen te zien wat de provincie en gemeenten hier voor ogen hebben en hoe dit op lokale en regionale schaal invulling krijgt,’ Laat vice-president Pim van Ballekom van de Europese Investeringsbank weten.

Ook de gemeente Zwolle kan nu verder: ‘Als gemeenten zijn wij trots op dit resultaat. Als afzonderlijke gemeenten waren wij niet in staat geweest deze subsidie binnen te halen. Daarvoor ontbreekt op gemeentelijke schaal het investeringsvolume. Voor Zwolle betekent het dat we nu onder meer verder kunnen met het verduurzamen van het warmtenet in Hanzeland. Daarmee zetten we een stap op weg naar vermindering van de CO2-uitstoot’, zeg wethouder Duurzaamheid Filip van As Van de gemeente Zwolle.

Voorbeelden

Voorbeelden van de projecten die dankzij de Europese ELENA-subsidie kunnen worden gerealiseerd zijn:

  • Verduurzaming van 175 gemeentelijke panden in verschillende gemeenten
  • Verduurzaming van 400 particuliere woningen (woningabonnement Deventer)
  • Aanleg en verduurzaming warmtenetten in Deventer, Enschede en Zwolle

ELENA

ELENA (European Local Energy Assistance) is een Europese subsidieregeling die de voorbereidingskosten voor grootschalige energieprojecten ondersteunt. Denk daarbij aan kosten die moeten worden gemaakt voor energiescans, programmaopstart en –inrichting, marktverkenning en aanbesteding.