Olieproductie OPEC-landen en Rusland daalt

Olieproductie OPEC-landen en Rusland daalt

Energiemarkt update – De olieproductie van landen die zijn aangesloten bij oliekartel OPEC is voor het eerst in zeven maanden gedaald. Ook Rusland, dat geen OPEC-lid is, lijkt woord te houden en zijn productie zoals beloofd terug te schroeven. Dat maakte de OPEC afgelopen woensdag bekend.

Het lijkt er zelfs op dat Rusland en de OPEC-landen voor lopen op het afgesproken schema wat betreft het terugschroeven van de olieproductie. Rusland heeft de productie teruggeschroefd met een gemiddelde van honderdduizend vaten per dag. De verwachting was dat dat aantal volgende maand pas bereikt zou worden en het land wil daar voorlopig mee doorgaan. Volgens de Saoedische olieminister hoeft de productiebeperking na juni mogelijk niet verlengd te worden, omdat de beperking in de eerste zes maanden een groot effect zullen hebben. Hij verwacht zelfs dat de olielanden na juni hun productie weer kunnen opvoeren. De olieprijs maakt voorlopig nog pas op de plaats en beweegt tussen de 50 en 55 dollar per vat.

China maakte bekend af te zien van de bouw van 104 kolencentrales. Een deel van de geschrapte centrales is al in aanbouw. Daarmee lijkt het erop dat China steeds meer werk gaat maken van haar duurzame ambities en de beperking van haar kolenconsumptie. Dit kan vooral op de langere termijn effect gaan hebben op de kolenprijs. Voorlopig  stijgt het kolenverbruik in China nog steeds en wordt de kolenprijs momenteel bepaald door de lage temperaturen in Europa. Hoewel de voorspellingen milder weer in het vooruitzicht stellen, is de huidige kou afdoende om steenkoolgebruikers in de inkoopstand te zetten. Dat stuwt de prijzen. Meer vraag naar kolen zorgt daarnaast voor een stijging van de CO2-prijs.

Ook de gasprijs heeft last van het koude winterweer. De lage temperaturen hebben vooral effect op de korte termijnmarkt en de prijs voor 2018. Dit effect wordt versterkt door de problemen met de Franse kerncentrales, waardoor er meer vraag is ontstaan naar elektriciteit uit gasgestookte centrales. Voor het eerst sinds tijden ligt de gasprijs op de dagmarkt boven de prijs op de lange termijnmarkt.

De prijs voor levering van elektriciteit in 2020 is sinds het begin van dit jaar bijna alleen nog maar gedaald. Het laat zien dat de groothandelsprijs momenteel vooral gedreven wordt door korte termijn effecten zoals het weer, die vooral effect hebben op de prijs voor 2018. Het prijsverschil tussen 2018 en 2020 bedraagt bijna 3 euro per MWh.

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.