Voorlopig einde winterweer zorgt voor daling energieprijzen

Voorlopig einde winterweer zorgt voor daling energieprijzen

Koud weer zorgde voor toenemende zorgen over gasvoorraden en de inzetbaarheid van Franse kerncentrales. China viert nieuwjaar en dempt de vraag naar kolen.

Nu de weersvooruitzichten voor Noordwest Europa  vanaf begin februari weer hoger dan gemiddelde temperaturen voor deze tijd van het jaar laten zien, is de weg vrij om de risicopremies in de (met name korte) termijnprijzen te verlagen.

Het koude weer van de afgelopen weken zorgde voor toenemende zorgen over de kerncentrales in Frankrijk en de gasvoorraden in Europa. Daardoor liepen met name de korte termijnprijzen en de prijs voor levering van elektriciteit in kalenderjaar 2018 fors op. Nu de winter voorlopig ten einde lijkt, voorzien de meeste analisten dat de prijzen voor kolen, gas en elektriciteit in de komende weken zullen dalen.

Dit effect wordt versterkt door een lagere vraag naar kolen vanuit China. In verband met de festiviteiten rond het Chinese nieuwjaar bevinden de meeste handelsactiviteiten  zich op een laag pitje. Daarbij komt dat door de lage waterstanden in Duitsland de aanvoer van kolen over de Duitse rivieren momenteel moeilijker is, waardoor de vraag lager is dan normaal. Op de langere termijn zou de discussie over de ‘Kohleausstieg’ in Duitsland een rol kunnen gaan spelen. Het Duitse ‘Umweltbundesamt’ heeft geconcludeerd dat 60% van alle Duitse kolencentrales moet sluiten. De ‘Kohleausstieg’ begint in de Duitse verkiezingsstrijd steeds meer een rol te spelen. De Groenen eisen dat er meteen begonnen wordt met het sluiten van 20 kolencentrales en willen dat er dan in 2025 niet één kolencentrale meer in bedrijf is. Andere partijen noemen dat onmogelijk, omdat Duitsland ook al met het stopzetten van alle kerncentrales bezig is.

De CO2-prijs staat nog steeds onder druk door veel meer aanbod, nadat de periode van tijdelijke verkrapping (‘backloading’) eind vorig jaar afliep. Het huidige prijsniveau, dat rond 5 Euro per ton ligt, is bij lange na niet voldoende om bedrijven aan te sporen hun CO2-uitstoot drastisch te verminderen. De Nederlandse Bank deed afgelopen week daarom nog maar eens oproep om de prijzen te verhogen. Het Europees Parlement stemt waarschijnlijk op 15 februari plenair over de plannen om het ETS aan te passen om zo de prijs op de drijven. Vervolgens moeten de lidstaten onderling nog tot overeenstemming komen, waarna de zogenoemde trialogen met de Europese Commissie van start kunnen. De verwachting is dat er in juni een eindakkoord gepresenteerd kan worden. Voorlopig zal er dus nog veel onzekerheid zijn.

De termijnprijs voor levering van elektriciteit in 2018 is na een hoog begin van 2017 nu bezig aan een stevige daling. Het valt niet uit te sluiten dat de prijs de komende weken het huidige verschil van 3 Euro per MWh met 2019 en 2020 in zal halen.

 

Energiemarkt Update

Jeroen_SetzJeroen Setz van Wattanders belicht wekelijks de ontwikkelingen op de energiemarkt, signaleert wereldwijde ontwikkelingen die van invloed zijn op prijsvorming en zoomt in op trends in de markt voor fossiele en hernieuwbare energie. Deze update verschijnt wekelijks als nieuwsbrief uitgegeven door Wattanders. Data op basis van ICE Endex. Voor EU ETS kijk op: EEX.com.

Beeld Jeroen_Sets201704: Wattanders / Jeroen Setz