Subsidieregeling voor sportclubs die overgaan op duurzame energie

Subsidieregeling voor sportclubs die overgaan op duurzame energie
PARTNERBIJDRAGE

Met ingang van 2 januari 2017 is het voor sportclubs wederom mogelijk subsidie aan te vragen voor investeringen in duurzame energie. Deze subsidieregeling bleek in voorgaande jaren onder sportstichtingen en sportverenigingen een groot succes.

Zo groot dat in het jaar 2016 het subsidieplafond van 6 miljoen euro al na drie weken bereikt werd. Het subsidiebedrag dat de regering dit jaar beschikbaar heeft gesteld, is gelijk aan dat van 2016.

Om aanspraak te kunnen maken op de subsidieregeling ‘Energiebesparing en Duurzame energie Sportaccommodaties’, afgekort als EDS, dienen sportclubs- en verenigingen aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Onder andere dient de energiebesparende investering meer dan 3.000 euro te bedragen. Laat men van overheidswege eerst een energieadvies opstellen, bestaat de mogelijkheid de subsidie met 500 euro te verhogen.

Geen overbodige luxe

Het doel achter de subsidieregeling voor sportaccommodaties moge duidelijk zijn. Veel sportvelden worden verlicht met dure halogeenlampen. Hallen, kleed- en doucheruimten zijn vaak niet geïsoleerd en water wordt nog maar al te vaak met duur aardgas verwarmt. Als men bedenkt dat voor sportverenigingen de kosten aan energie tot wel 20% van de totale begroting op kunnen lopen, zijn energiebesparende maatregelen geen overbodige luxe. Er wordt subsidie verleent op de aanleg van zonne-energiesystemen, isolatie en led-verlichting.

Aanvragen eerst beoordeeld

Niet alle aanvragen op subsidie krijgen die ook daadwerkelijk voor de volle 100%. Nadat de aanvraag is ingediend wordt deze beoordeeld en kan deze leiden tot een volledige of gedeeltelijke toekenning en zelfs afwijzing, alhoewel dat zelden voorkomt. De aanvraag kan door de sportvereniging zelf of door een intermediair, die namens één of meerdere sportaccommodaties en/of verenigingen handelt, worden gedaan. Het subsidiebedrag wordt alleen verleent over materiaalkosten zoals een solar-installatie of led-verlichting. Arbeidsloon en installatiekosten komen niet in aanmerking voor een subsidiaire bijdrage. Als laatste, misschien ook handig op te weten is: sportverenigingen maken aanspraak op een subsidiepercentage van maximaal 30% en sportstichtingen 15%. Een en ander heeft te maken met het verschil in BTW-plicht bij de beide ondernemingsvormen.

Meer informatie is te vinden op ledmagazine.nl