Beleggen in groene energie toegankelijker maken

Beleggen in groene energie toegankelijker maken
EXPERTBIJDRAGE

Duurzaam beleggingsfonds Meewind is sinds februari een groen zwaargewicht rijker: Jurjen Algra begon er als Commercieel Directeur. Hij stapte over van energieleverancier Greenchoice. ‘Als je wilt dat mensen bewegen, moet je ze iets geven om tegenaan te kunnen duwen’.

Die filosofie, gericht op handelingsperspectief, neemt Algra nu mee naar het Haarlemse Meewind. Meewind maakt zich al een tijd lang hard voor het recht op burgerparticipatie in grote duurzame-energieprojecten.

Bijzonder fonds

Meewind is het enige beleggingsfonds dat zich uitsluitend richt op duurzame energie en directe beleggingen in windmolenparken op zee. Algra: ‘Het is een bijzonder fonds, omdat het voor particulieren belegt in duurzame energieprojecten: een vorm van burgerparticipatie. Zo maken we allereerst eigen vermogen van individuele huishoudens beschikbaar voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dat draagt bij aan maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie maar vooral geeft het mensen een stem in de ontwikkeling van duurzame energie. Die invloed is nog (te) vaak voorbehouden aan grote partijen en overheden. Meewind investeert in windmolenparken op zee en in energieprojecten op land. Denk aan geothermie, warmte/koude-opslag-installaties, biogasinstallaties, wind op land en zonneprojecten.’

Impact op groenere wereld

Hiervoor werkte Jurjen Algra 13 jaar voor groene energieleverancier Greenchoice. Vlak na de oprichting werd hij verantwoordelijk voor de commerciële kant van het duurzame energiebedrijf. Greenchoice groeide uit tot de grootste echt duurzame energieleverancier van Nederland. Met ruim 400.000 klanten heeft het bedrijf inmiddels een enorme positieve impact op de transitie naar duurzame energie. Algra was binnen Greenchoice ook de drijvende kracht achter opvallende projecten als de Windcentrale en de opkomst van tientallen lokale energiecoöperaties in Nederland.

Samen kritische massa

Met het volwassen worden van Greenchoice zocht Algra een nieuwe uitdaging in de duurzame-energiehoek. Zijn geloof in de kracht van de individuele consument als het gaat om het in beweging brengen van fundamentele zaken is groot. Algra wil dit ook aanjagen bij Meewind. ‘Door grote groepen te enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan met – en te investeren in – duurzame energie lukt om Nederland echt duurzamer te maken. Al heeft Meewind nu al 8.000 participanten en een belegd vermogen van 125 miljoen euro, er is nog genoeg werk aan de winkel. We staan als land per slot nog steeds aan het beginpunt van de energietransitie. Om die te versnellen is ieders individuele bijdrage essentieel. Of je nou kiest voor groene stroom, biologisch eten of duurzaam beleggen: het draagt allemaal bij zolang we sámen massa creëren. Onze participanten kiezen er heel bewust voor hun geld te investeren in duurzame energie. Die investering rendeert uitstekend, maar ze worden er vooral gelukkig van dat het de wereld beter maakt.’ 

Recht op meedoen met groen

Meewind pleit al geruime tijd voor een recht op burgerparticipaties in windparken op zee. ‘Elk huishouden draagt via de energierekening nu al automatisch bij aan de overheids-pot waar subsidie op duurzame energieprojecten uit wordt betaald (SDE, 12 miljard in 2017). Als mensen via burgerparticipatie mee kunnen doen in deze duurzame energieprojecten, kunnen zij ook financieel meeprofiteren van de energietransitie. Door participatie mogelijk te maken rechtvaardig je het subsidiëren van duurzame energie. Wij maken ons hier graag hard voor in een intensieve dialoog met de overheid.’

Idealen voor generaties

‘De overgang naar duurzame energie is essentieel voor ieder van ons. Nederland loopt hier flink op achter en moet snel bijschakelen. Vanuit Meewind zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil, mee kan investeren in die transitie. En dat gaat echt om iets heel anders dan alleen maar geld: het gaat om idealen en om zorg voor de generaties na ons. We verzorgen voor onze participanten iets bijzonders, namelijk handelingsperspectief en persoonlijke invloed op iets heel principieels: een schonere wereld,’ benadrukt Algra.