Nieuw ontwerp ACM over meerdere leveranciers op één aansluiting

Nieuw ontwerp ACM over meerdere leveranciers op één aansluiting

NVDE – ACM maakt meer keuzevrijheid energieleveranciers mogelijk. Zo kunnen consumenten en bedrijven vanaf 2018 meerdere elektriciteitsleveranciers tegelijk op een aansluiting contracteren. Dat blijkt uit het ontwerpbesluit ‘Meerdere leveranciers op een aansluiting’.

Het ontwerpbesluit is gebaseerd op een voorstel van bedrijven in de energiesector en is tot stand gekomen na een intensieve samenwerking tussen de ACM en de sector. Met dit voorstel beogen de indieners dat  groot- en kleinverbruikers de mogelijkheid krijgen om met meer dan één elektriciteitsleverancier tegelijk een contract te sluiten. Een huishoudelijke afnemer die elektriciteit afneemt bij een bepaalde leverancier, kan dan bijvoorbeeld een andere leverancier kiezen voor de laadpaal van zijn elektrisch auto. Een tweede voorbeeld is een grootzakelijke afnemer die naast het elektriciteitsverbruik ten behoeve van zijn bedrijf over een productie-installatie beschikt. Voor deze afnemer kan het voordelig zijn om zijn elektriciteitsverbruik te contracteren bij de ene leverancier en zijn elektriciteitsproductie bij een andere leverancier. Deze nieuwe keuzemogelijkheid kan een stimulans zijn voor de energietransitie in Nederland. 

Duurzame energievoorziening die ook betaalbaar en betrouwbaar is

De ACM ondersteunt verduurzaming van de energievoorziening. Die voorziening moet ook betaalbaar en betrouwbaar zijn. De ACM zorgt ervoor dat netbeheerders de investeringen in duurzaamheid kunnen terugverdienen, voor zover ze efficiënt zijn. Ze ziet er op toe dat de energiemarkt zo goed mogelijk zijn werk kan doen, door netbeheerders te reguleren en concurrentie op de markt te bevorderen.

NVDE-directeur Olof van der Gaag over dit voorstel: ‘Ik ben zeer tevreden met dit  voorstel. Het is een prima begin voor het mogelijk maken van nieuwe marktmodellen. We zien kansen voor slimme oplossingen met opslag, bijvoorbeeld in elektrische auto’s. Ook zal dit besluit bijdragen aan vergroten van de flexibiliteit en versnelling van de energietransitie.’

Henri Bontenbal, energie-expert bij Stedin, denkt dat het niet zozeer consumenten zijn die uit zichzelf om twee leveranciers op één aansluiting zullen vragen. Hij denkt dat het initiatief ervoor eerder van aanbieders zal komen, zo stelt hij op RTL Z. Zo zou je als je een elektrische auto koopt, daar een laadpaal bij kunnen krijgen plus een contract met stroom die gegarandeerd van windmolens op de Noordzee komt. Daarvoor heb je dan de mogelijkheid van twee energieleveranciers op één aansluiting nodig.