Nieuwe website helpt consumenten bij het kiezen voor duurzame warmte

Nieuwe website helpt consumenten bij het kiezen voor duurzame warmte

De website duurzamewarmte.nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen.

Persbericht – Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken en welke techniek het best bij hun huis en budget past. De website duurzamewarmte.nl zet alle informatie over de vier duurzame warmtetechnieken op een rijtje, inclusief de kosten en besparingen. Met een handige tool kan iedereen advies op maat voor het eigen huis krijgen, evenals informatie over betrouwbare leveranciers en beschikbare subsidie.

De website duurzamewarmte.nl is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, RVO, de brancheverenigingen van de vier technieken, voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Stichting Duurzame Energie Prestatie Keur heeft alle aangesloten leveranciers bij duurzamewarmte.nl getoetst op kwaliteit.

Subsidie

Door de speciale Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is het voor huiseigenaren en bedrijven sinds 2016 extra aantrekkelijk om te kiezen voor duurzame warmte. In 2017 is € 70 miljoen beschikbaar in deze regeling die tot en met 2020 loopt. De budgetten worden jaarlijks vastgesteld. Het gebruik van de subsidieregeling groeit: in het eerste kwartaal van 2017 is twee keer zoveel toegekend als in dezelfde periode vorig jaar. Huiseigenaren kunnen een aanzienlijke financiële vergoeding krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte is afhankelijk van het type installatie.

Energietransitie

Van alle energie die huishoudens gebruiken, gaat ongeveer 80 procent naar het verwarmen van het huis of van water. Dit komt nu nog grotendeels van gas. ‘Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. Door te kiezen voor duurzame warmte kunnen huiseigenaren niet alleen hun eigen energierekening verlagen, maar leveren ze ook een aanzienlijke bijdrage aan de transitie naar schone energie die Nederland wil maken’, zegt Olof van der Gaag, directeur van de NVDE. ‘Met deze nieuwe website en de ISDE-subsidie ondersteunen we woningeigenaren die zelf duurzame energie willen opwekken. Duurzamewarmte.nl is gerealiseerd in een unieke samenwerking tussen bijna 20 leveranciers, meerdere brancheorganisaties, overheid en maatschappelijke organisaties. Dit laat zien dat we de omslag naar een duurzamere energievoorziening samen kunnen maken’, stelt Van der Gaag.

Versnellingstafel

De website komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei. Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 dit akkoord voor verduurzaming van de Nederlandse samenleving en economie. In het kader van het Energieakkoord zijn diverse versnellingstafels opgericht waarin bedrijven, brancheorganisaties en overheid (ministerie van Economische Zaken en RVO.nl) de handen ineen hebben geslagen om met concrete projecten een versnelling naar meer duurzame energie te realiseren. Een daarvan betreft decentrale duurzame warmteopwekking: warmtepompen (volledig en hybride (i.c.m. gas-cv), zonneboiler (volledig en aanvullend op gas-cv-ketel), biomassaketels en pelletkachels.

Bron: NVDE