Interview First Green Capital: “Binnen vijf jaar hebben we 100MWp vermogen gerealiseerd”

Interview First Green Capital: “Binnen vijf jaar hebben we 100MWp vermogen gerealiseerd”

First Green Capital is een nieuwe joint venture tussen financieel consultant Zanders, Greenchoice, Eurosol en drie Duitse particuliere ondernemers. Op het dak van Duitslands grootste verhuisbedrijf, Zapf, wordt het grootste zonnesolarproject van Berlijn gerealiseerd. Met dit eerste gerealiseerde project wordt een installatie met een vermogen 1,1 megawattpiek (MWp) geïnstalleerd. First Green Capital heeft grotere ambities: in totaal moet binnen 3 tot 5 jaar 100MWp aan vermogen geïnstalleerd zijn.

1 MWp

Joost Berkvens van Zanders vormt samen met de particuliere ondernemer Stefan Baschynsky de dagelijkse leiding van First Green Capital. De joint venture, opgericht in oktober 2010, ontwikkelt, acquireert, financiert en investeert in solarprojecten, waarbij als voorwaarde geldt dat iedere installatie een minimaal vermogen van 1 MWp moet hebben.

Joint venture

Berkvens: “De partners in de joint venture zijn complementair aan elkaar. Zanders is verantwoordelijk voor financieel advies en risicomanagement. Eurosol is verantwoordelijk voor de techniek. (tekeningen, ontwerp sites, modules, omgevingskeuze). Greenchoice is investeerder en als energieleverancier een strategische partner.“

Grootste solarproject

Het eerste wapenfeit is het grootste solarproject in Berlijn. Wat houdt dat in?
Berkvens: “Begin juni wordt bij het grootste verhuisbedrijf van Duitsland, Zapf, het grootste solarproject gerealiseerd. First Green Capital huurt het dak van Zapf voor de 25 jaar looptijd van het project. In totaal wordt op 22.500 m2 dakoppervlak aan zonnepanelen geïnstalleerd. De opgewekte stroom van 1.1 miljoen kilowattuur (KWh) wordt terug aan het net geleverd tegen het vaste teruglevertarief per KWh van € 0,258. Dit geeft een omzet van circa € 250.000,- per jaar.”

Drietrapsraket

Berkvens kan bevestigen dat het geïnvesteerde First Green Capital over voldoende kapitaal beschikt voor ambitieuze doelstellingen. Het geïnvesteerde bedrag wil hij nu niet prijsgeven. Berkvens: “Het is in ieder geval genoeg om flink gas te geven en de nodige acquisitie te doen”. First Green Capital richt zich de komende jaren op verschillende projecten in Duitsland:

  1. Ontwikkelingsprojecten. Berkvens: “De focus ligt dit jaar op de ontwikkelingsprojecten. Het doel is om dit jaar drie tot vijf zonne-energieprojecten te realiseren, wat neerkomt op zo’n 10 tot 15 MWp geïnstalleerd vermogen.”
  2. Begeleiding van investeerders. Berkvens: “De komende jaren begeleiden we enkele investeerders die gaan investeren in zonneparkvelden. Deze begeleiding ligt op het gebied van financiën, risicomanagement en techniek.
  3. Grotere projecten. Berkvens: “Wanneer we in staat blijken om de 10 tot 15 MWp te installeren, gaan we ons in 2012 richten op de grotere projecten. Hierbij moet je onder meer denken aan voormalige burger – dan wel militaire vliegvelden in Oost-Duitsland.“ Berkvens kan nu niet bevestigen in welke vliegvelden First Green Capital gaat investeren.

Nederland

Berkvens: “Voor First Green Capital is Nederland op dit moment niet aantrekkelijk. Om vermogen te realiseren boven de 1 MWp is de grond te duur en te schaars en zijn er in Nederland veel alternatieve aanbiedmogelijkheden. We hebben het namelijk wel over 2 hectare grond om een dergelijk project te realiseren die voor zonne-energie vrijgemaakt moet worden..”

Zonne-energie

Berkvens verwacht dat zonne-energie in Nederland gaat opkomen, vooral onder particulieren en het MKB. Berkvens: “De opwekkingsprijs schuift steeds dichter naar de consumentenprijs en in dat vacuüm zie ik veel business ontstaan. Meer business dan vanuit de SDE+ regeling zal voortkomen. Veelbelovend is de ‘Green Deal’ die een consortium van bedrijven aan minister Verhagen hebben aangeboden. In Nederland verwacht ik er op een efficiënte en geoliede manier kleinere pakketten duurzame energie gaan worden verkocht”.