Opinie: Zelf stroom maken 20% goedkoper dan stroom kopen!

Opinie: Zelf stroom maken 20% goedkoper dan stroom kopen!

Door Peter Desmet (SolarClarity) – Recent verschenen er twee artikelen waarin ik en enkele collega’s uit de zonne-energie markt kritiek uitten op het Urgenda initiatief Wij Willen Zon. Al eerder dit jaar verscheen er een artikel in de Volkskrant met een tegengeluid en ook de zonnepanelenfanblog PolderPV nam stelling tegen de actie. Aangezien WWZ ondanks deze kritiek inmiddels geworden is tot een publiekslieveling is het wellicht tijd voor een verklaring waar deze kritiek nu eigenlijk vandaan komt.

In essentie komt het er op neer dat deze tijdelijke actie alle aandacht voor het probleem van een tegenwerkende rijksoverheid heeft weggenomen. Daarnaast is er door alle aandacht voor de korting geen enkele aandacht meer vanuit de media voor de structurele prijsverlaging die er inmiddels voor gezorgd heeft dat zonnestroom voor particulieren 20% goedkoper is dan gewone stroom. Dat is structureel, geen actie, maar blijkbaar niet zo boeiend als een actiekorting.

Op de website van Wijwillenzon staat te lezen dat een van de doelen is om de markt voor zonnepanelen in ons land op te schudden. Ik vraag me af of dat nodig was.

De markt heeft 3 jaar lang zo goed als stilgestaan door de verlammende werking van de SDE waarbij consumenten wachtten op de subsidie die maar niet kwam. Het is niet de markt die de ontwikkeling van zonne-energie in Nederland tot nog toe heeft tegen gehouden, welk belang zou het daarmee dienen? De markt streeft hetzelfde doel na als Wijwillenzon en in deze markt bevinden zich veel mensen die hiervoor dezelfde ideologische drijfveer hebben als Mevr. Minnesma en de haren.

Echter door uitvoerig te benadrukken dat zonnepanelen te duur zouden zijn, dat er teveel marge zou worden gemaakt en door installateurs die meer dan de voorgeschreven € 500 voor een installatie vragen direct als “duur” te brandmerken, is het idee gevoed dat wij, de grote boze markt, het probleem zijn.

Daarmee is de aandacht weggehaald van waar het echte probleem zit: het sinds 2006 door CDA ministers (Wijn, Van der Hoeven en Verhagen) geleidde Ministerie van Economische Zaken dat koste wat het kost de energiebelasting, uitsluitend neergelegd bij de kleinverbruikers, veilig wil stellen. Enerzijds door een grootschalige uitrol van zonnepanelen te blokkeren en anderzijds door nadrukkelijk te kiezen voor centrale opwekking van energie.

Centraal opgewekte energie moet, in tegenstelling tot decentraal opgewekte energie, altijd aan verbruikers verkocht worden en dus kan energiebelasting worden geheven. Zolang actiekorting het thema blijft, blijft het structurele probleem en de veroorzaker daarvan buiten schot.

Nadat WWZ ons dus had opgeschud en her en der voorzichtig werd gemord, is herhaaldelijk door Wijwillenzon in de media de vraag gesteld: waarom klagen de marktpartijen, ze kunnen zich toch bij ons aansluiten? Welnu, dat kon helaas niet.

Ten eerste kan dat niet omdat wij, de mensen die in deze markt hun brood verdienen, nu eenmaal ons brood moeten verdienen. Het probleem is nogal basaal: we hebben nu eenmaal een minimum aan marge nodig om salarissen voor medewerkers te betalen en zelf in ons levensonderhoud te voorzien. Het is behoorlijk eng dat dat tegenwoordig blijkbaar uitleg of verdediging behoeft.

Ten tweede konden we niet meedoen omdat de initiatiefnemers de prijs voor 10 MW in januari hebben vastgelegd en dat is in onze branche geen slimme zet. De kopers hadden in januari 30% voordeel. Ze werden vanaf april beleverd en hadden toen ten opzichte van de markt, waar de prijzen in rap tempo daalden, nog maar 15% voordeel. De klanten die in januari gekocht hebben en nu in de laatste uitlevertranches zitten, betalen uiteindelijk een hogere prijs bij Wijwillenzon dan de momenteel gangbare marktprijzen. De marktprijs is immers 40% gedaald. Weg korting dus.

De zonnepanelen markt is geen markt waarin je in maand 1 koopt wat je tot en met maand 12 nodig hebt. Daarvoor fluctueren de prijzen te hard en wil je altijd concurrerend en goedkoop kunnen aanbieden is kort op de bal spelen noodzakelijk. Ook zonnepanelen inkopen is een vak en daar zijn er al veel door schade en schande achtergekomen.

Wijwillenzon is door haar kortingsactie overal in het nieuws geweest, is bejubeld en heeft prijzen gewonnen, maar structureel heeft het niets veranderd. Wat de markt in Nederland structureel heeft veranderd, is de immense prijsdaling van panelen die internationaal heeft plaatsgevonden (in een jaar tijd 40%). Daardoor is zonnestroom voor consumenten nu goedkoper dan stroom van het net. In een recent interview met Peter Meijer van IBC Solar noemde hij een prijs per kWh van € 0,176 / kWh gemaakt met een gewoon gangbaar zonnestroom systeem. Het all-in daltarief van de Nederlandse Energie Maatschappij – naar eigen zeggen “goedkoper dan de goedkoopste” – is € 0,222 / kWh.

Nederland is daarmee – naar mijn weten – het eerste land in Europa waar dit fenomeen plaatsvindt. Enerzijds doordat energiebelasting onze gewone stroom buitengewoon duur maakt, anderzijds doordat 40% prijsdaling zonnestroom erg goedkoop heeft gemaakt. Dat is in mijn ogen nieuws, dat hoort in Trouw en op het NOS journaal. Maar het is geen korting, dus blijkbaar geen nieuws.

Heeft Mevrouw Minnesma dan in mijn ogen alles fout gedaan en heeft ze dan volgens mij geen rol in de zonnestroom branche? Integendeel! Ze heeft bewezen dat ze meer media aandacht voor zonnepanelen kan krijgen dan heel de markt bij elkaar. Dat is buitengewoon knap, het is exact wat wij missen en dus is het exact waar mevrouw Minnesma van onschatbare waarde kan zijn om zonne-energie een structurele plaats te geven in de Nederlandse markt: Door Nederland te vertellen dat met zonnepanelen particulieren vandaag al hun stroom goedkoper zelf kunnen maken dan dat ze het kunnen kopen. Alleen dat creëert een houdbare en duurzame korting voor de consument.

Peter Desmet is directeur van SolarClarity.