Bodemsysteem tot 25 graden geen invloed op waterkwaliteit

Bodemsysteem tot 25 graden geen invloed op waterkwaliteit

Bij bodemenergie heeft de temperatuur tot 25 graden verwaarloosbare effecten op de bodem. Dit blijkt uit het vandaag vrijgegeven onderzoek ‘Meer met Bodemenergie’ (MMB) door het gelijknamige onderzoeksprogramma.

Geen invloed waterkwaliteit

De overheid wil het gebruik van bodemenergie stimuleren mits het ook op lange termijn veilig is voor de bodem. Daarom is binnen MMB een tweejarig onderzoek uitgevoerd, waarbij (onder meer) is gemeten op negen praktijklocaties. Het onderzoeksprogramma heeft op negen locaties verschillende soorten systemen onderzocht waarvan een aantal al ruim twintig jaar actief zijn. Bij open systemen tot 25 graden heeft de temperatuur nauwelijks invloed op de waterkwaliteit.

Extra onderzoek

Er zijn aanwijzingen dat bij temperaturen hoger dan 25 graden wel waterkwaliteitseffecten optreden. Echter,  toepassing van bodemenergie in verontreinigd grondwater lijkt daarentegen positieve effecten te hebben op de natuurlijke afbraak van verontreinigingen. Dit zijn twee belangrijke aanleidingen voor vervolgonderzoek. Mogelijk komt daarvoor een vervolg op het MMB programma.

Meer met Bodemenergie

Het onderzoeksprogramma ‘Meer met Bodemenergie’ is uitgevoerd door een consortium van vier partijen: Bioclear, IF Technology, Deltares en Wageningen Universiteit. Het onderzoek is gedurende twee jaar intensief gemonitord door een participantengroep van 35 deelnemers uit de wetenschap en praktijk en daarmee breed gedragen door overheid en bedrijfsleven.

Rapporten

Het onderzoek is gerapporteerd in 12 rapporten. Van deze 12 rapporten is samenvattend cahier geschreven. Alle documenten kunt u downloaden op www.meermetbodemenergie.nl. Het cahierrapport is hieronder te downloaden.
SKB Cahier Meer Met Bodemenergie