Opinie: “VVD moet ondernemerszin tonen in energiedebat”

Opinie: “VVD moet ondernemerszin tonen in energiedebat”

Door Peter Desmet –

Geachte heer Leegte, beste René,

In deze bijdrage wil ik reageren op je opiniestuk dat je schreef als kamerlid van de VVD en dat werd geplaatst op Energiepodium op 4 oktober en daarna op deze site werd overgenomen. Het stuk is de meest besproken bijdrage op deze site in de maand oktober en van de 12 reacties was er slechts 1 het met je eens.

Ook ik was het niet met je eens, terwijl ik mij als ondernemer toch aangesproken zou moeten voelen door jouw partij, die toch als “ondernemerspartij” te boek staat. In je pleidooi is het glas “half leeg” in plaats van “half vol”. Het ontbreekt aan ondernemerszin. Laten we eens langs je argumenten lopen om te zien wat ik bedoel.

Emotie of geen emotie?

Je geeft in je artikel aan het energievraagstuk te willen benaderen met een conservatieve bril en stelt daarbij de vraag wat er zal moeten veranderen met behoud van het goede, met weglating van emotie. Met die emotie verwijs je naar partijen die een angst zouden creëren dat de wereld zal vergaan als gevolg van klimaatverandering. Tegelijkertijd benadruk je jouw eigen angst dat verkeerde keuzes onze samenleving op zullen zadelen met te hoge kosten. Sterker nog, je stelt nadrukkelijk dat je bang bent dat deze verkeerde keuzes ons de slagkracht zullen ontnemen om maatregelen te nemen tegen onder andere de gevolgen van klimaatverandering. Als ondernemer laat ik me niet te snel bang maken, dus laten we inderdaad eens zonder emotie naar die kosten kijken.

Te hoge kosten?

Als voorbeeld voor verkeerd beleid ten aanzien van energie en de hoge kosten die dat met zich mee brengt haal je Duitsland aan. De toeslag die Duitse burgers moeten betalen voor de bekostiging van hun feed-in systeem zullen namelijk binnenkort verhoogd worden naar 5,3 cent per kWh. Zouden wij zo’n model in Nederland gaan toepassen dan zouden de hoge kosten hiervan de slagkracht van ons land ernstig aantasten. Echter:

  • Een Duitse burger betaalt nu 3,592 cent per kWh als toeslag om het Duitse feed-in systeem te financieren (de zogeheten EEG Umlage). Dat gaat met 1,685 cent omhoog naar 5,277 cent.
  • Een Nederlandse burger betaalt nu echter 11,4 cent Energiebelasting per kWh. Zelfs met toepassing van de heffingskorting, betekent dat voor het gezin met een verbruik van 7.000 kWh/jaar dat jij in jouw voorbeeld aanhaalt, nog altijd 6,8 cent per kWh betaalt. Bijna 30% MEER dus dan eenzelfde Duits gezin! Alle Nederlandse gezinnen met een verbruik van 3.780 kWh per jaar of meer BETALEN NU AL MEER Energiebelasting dan Duitse gezinnen feed-in toeslag!

De Nederlandse Energiebelasting is in 1996 ingevoerd om het efficiënt gebruik van energie en de duurzame opwekking te stimuleren. Het is daar echter nooit voor aangewend. Onze energiebelasting is altijd hoger geweest dan de Duitse EEG-Umlage waardoor onze elektriciteitsprijs ook hoger is dan de Duitse. Deze “hoge kosten” hebben ons land nooit aan de bedelstaf gebracht. Wat wel is gebeurt is dat wij betaald hebben voor een energietransitie die we niet hebben gekregen. Ondertussen is ons geld wel op, terwijl de Duitsers het hebben geïnvesteerd in duurzame energie.

Marktwerking

Wat me in jouw betoog wel zou moeten aanspreken is dat je aangeeft als politicus geen keuze te willen maken in welke alternatieve energiebronnen er zouden moeten worden gekozen. Dat zou wijzen op kiezen voor marktwerking. Tegelijkertijd pleitte je echter in het afgelopen jaar voor vier extra kerncentrales en nota bene nog afgelopen Juni voor meer gebruik van biobrandstoffen.
Laat het nou eens over aan de markt. Dat zou passen bij de VVD vindt je niet?
Op dit moment heeft bijna 40% van de Nederlandse consumenten en een groeiend aantal bedrijven “groene stroom” (=grijze stroom met een Noors certificaat). De totale binnenlandse vraag naar groene stroom bedraagt inmiddels ongeveer een kwart van het elektriciteitsgebruik. De werkelijke productie van groene stroom blijft hier met een kleine 10% echter ver bij achter.

René, de markt vraagt niet om subsidies zoals in Duitsland, de markt vraagt om duurzaam opgewekte energie. 82% van de bevolking staat positief tegenover zonne-energie en maar liefst 43% van de bevolking zou wel zonnepanelen op zijn dak willen. Subsidie is niet nodig.

Keuzes

Ik denk dat het tijd is voor de VVD om de markt haar werk te laten doen en om ondernemingszin te tonen in plaats van een betoog af te steken dat het Duitse model van de energietransitie te duur zou zijn. De toekomst voltrekt zich onder onze ogen en dat biedt grote economische kansen. Niet alleen voor een paar grote energieondernemingen, maar juist ook voor een heel leger kleine.
Het wordt tijd dat je je niet meer laat leiden door emotie, maar door ondernemerszin en marktwerking. Liberale waarden als ik me niet vergis.

Tenslotte

Veelzeggend vind ik de slotzin van je stuk: “als kleine mensen een lange schaduw hebben, weet je zeker dat de zon ondergaat”. Ik ben klein, dus voor mij was het makkelijk te testen. Ik ben vanmorgen vroeg opgestaan en ben in de zon gaan staan. Wat bleek: “als kleine mensen een lange schaduw hebben, kan het net zo goed zonsopgang zijn”.

Reacties gevraagd

Bent u het eens met Peter Desmet? Waarom wel/niet? Laat bij Energiebusiness uw reactie achter.

Peter Desmet is CEO bij Solar Clarity.

Lees hier een eerder opiniestuk van Desmet:
“Opinie: Dumping zonnepanelen?! Wie houdt hier wie voor de gek?”

Volg SolarClarity op Twitter

Deze bijdrage is onderdeel van een content partnership tussen SolarClarity en EnergieBusiness.