Kiwa trekt eerdere beweringen terug

Kiwa trekt eerdere beweringen terug

Keuringsinstituut Kiwa moet door het stof. Ze trekt haar handen af van het persbericht op haar website en berichtgeving in het Algemeen Dagblad. Deze beweringen worden nu toegeschreven aan Mr. Sunshine, die vooralsnog als adviseur aan Kiwa is verbonden. Maar ook de samenwerking met Mr. Sunshine, die vanuit Kiwa consumenten moest gaan adviseren, staat op losse schroeven. Kiwa beraadt zich op haar samenwerking met Mr. Sunshine, omdat deze naast adviseur ook zelf leverancier zou zijn van zonnepanelen.

Eerder bericht

In het eerdere persbericht (19 februari j.l) beweerde Kiwa dat ‘naar verwachting de helft van de zonne-energie installaties in Nederland over tien jaar met moeite nog maar zestig procent rendement registreren’. Normaliter wordt de garantie afgegeven dat na twintig jaar nog tachtig procent rendement behaald wordt. In het Algemeen Dagblad trok commercieel manager Leendert van der Marel ook stevig van leer. Van der Marel beweerde dat consumenten hun investering in zonnepanelen in bijna een kwart van de gevallen er niet uithalen. Ook zouden ‘piepkleine en onzichtbare scheurtjes in de panelen ervoor zorgen dat ze op termijn nog maar dertig tot veertig procent rendement opleveren in plaats van tachtig tot negentig procent’.

Nieuw verhaal

Nu zegt Kiwa daarover in een nieuw persbericht (27 februari j.l.): ‘De media-aandacht in februari is het gevolg van een persbericht van Mr. Sunshine, waarin het register zonne-energie en een Kiwa citaat wordt aangehaald dat groot werd overgenomen door het AD. Ten onrechte wordt uit zowel persbericht als het krantenartikel in het AD de conclusie getrokken dat Kiwa beweert dat een dat groot aantal zonneproducten op de markt ondeugdelijk zou zijn. Hoewel ook door andere marktpartijen wordt onderschreven dat niet altijd alle producten aan hoge eisen voldoen, is de bewering in het krantenartikel in het AD ook volgens Kiwa te groot aangezet’.

Relatie met Mr. Sunshine

Over haar relatie met Mr. Sunshine zegt de Kiwa: ‘Het was Kiwa niet bekend dat Mr. Sunshine niet alleen onafhankelijk adviseert op het gebied van zonnestroom, maar ook leverancier is. Wij zullen dit verder nagaan en ons beraden op onze relatie met deze organisatie’. Het zou, volgens de goed geïnformeerde blog PolderPV, gaan om de website Zonwijzer, waar Mr. Sunshine zelf PV-pakketten aan de consument aanbiedt.
Eerder was de bedoeling dat Mr. Sunshine consumenten zou adviseren over het aankopen van Pv-producten en dat Kiwa de bedrijven voor haar rekening zou nemen. Met deze nieuwe verklaring lijkt Mr. Sunshine buiten spel gezet.

Onderzoek blijft geheim

Kiwa zegt nog steeds dat op basis van ‘intensief onderzoek’ de helft van de producten en dossiers die door hen zijn beoordeeld ‘niet aantoonbaar en herleidbaar voldoen aan de geldende eisen’. Ze zegt deze uitspraak te baseren ‘op eigen bevindingen sinds 2009, op basis van resultaten uit testen, inspecties van productielocaties en beoordeling van conformiteitsdossiers uitgevoerd in opdracht van derden’. Maar, zegt de Kiwa, deze onderzoeksdata blijft geheim en ‘Kiwa mag gezien het vertrouwelijke karakter hieromtrent geen verdere details naar buiten brengen, ondanks dat we hierom meer dan eens worden gevraagd’.
Kiwa verwijst in haar nieuwe persbericht nogmaals naar haar register zonne-energie, waar volgens de organisatie producten zijn opgenomen waarvan de conformiteitsdocumenten door Kiwa gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden.

Overleg met Holland Solar

Kiwa heeft naar aanleiding van de ontstane commotie vorige week ook overleg gehad met branchevereniging Holland Solar.
Holland Solar zegt hierover op haar website: ‘Omdat ook Holland Solar gebaat is bij kwalitatief goede producten onderschrijft zij de noodzaak om de kwaliteit van producten eenduidig aan te tonen. Holland Solar is van mening dat hier primair een taak voor de installateur of groothandel ligt. Zij moeten de kwaliteitscertificaten op waarde beoordelen en dat communiceren met hun klanten. Dan gaat het niet alleen om de waarachtigheid van de certificaten, maar ook om welke certificaten en welke kwaliteitsaspecten belangrijk worden gevonden. Bedrijven met het Zonnekeur Installateur (initiatief Holland Solar) moeten dit goed kunnen’.

Kamervragen

Het optreden van Kiwa lijkt nog een staartje te krijgen. Zo heeft GroenLinks naar aanleiding van het persbericht en de ontstane commotie in de Tweede Kamer vragen gesteld over de betrouwbaarheid van het keuringsinstituut Kiwa.

Bronnen: Kiwa / Holland Solar