“Energieprijzen blijven dalen”

“Energieprijzen blijven dalen”

De prijzen van olie en gas lijken de komende jaren verder te dalen. Dat schrijft ABN Amro in de vandaag gepubliceerde Energie Monitor mei.

Lange termijn daling

In het tweede kwartaal zal de prijsdruk aanhouden, stelt ABN Amro. Dat hangt samen met de afnemende vraag naar energie voor verwarming, in combinatie met onderhoud aan raffinaderijen. ‘Ook vanuit een economisch perspectief blijft de vraag naar olie zwak’, aldus de bank. ABN Amro verwacht dat de geopolitieke spanningen die momenteel de prijs nog hoog houden, vooral rond de kwestie-Iran, zullen afnemen.

Stimulans voor economisch herstel

De prijs van Amerikaanse olie, nu rond de vierennegentig dollar per vat, zal volgens de bank dalen tot ongeveer vijfentachtig dollar per vat in 2015. ‘De lagere olie- en gasprijzen zijn goed nieuws voor de consument’, schrijft ABN Amro. De directe kosten van brandstof en elektriciteit dalen immers, en dat kan ook de economie een extra stimulans geven. Omdat aardolie ook een belangrijke grondstof voor andere producten is, drukt een lagere olieprijs ook in algemene zin de inflatie.’

Goed voor de consument

Tegenvallende macro-economische cijfers, vooral uit de Verenigde Staten en China, zetten de afgelopen weken de prijzen van olie en gas onder druk. Bovendien staan de Amerikaanse strategische olievoorraden bijna op een recordniveau en hebben organisaties als het oliekartel OPEC en het Internationale Energie Agentschap (IEA) hun verwachtingen voor de toekomstige olievraag verlaagd. Volgens de bank zijn lagere energieprijzen goed voor de consument. Een lage energieprijs ondersteunt daarmee het economisch herstel.

Slecht nieuws voor groene energie

De keerzijde is dat een aanhoudende daling van de prijzen van fossiele brandstoffen zal leiden tot minder investeringen in alternatieve bronnen van energie. Ontwikkeling van en investeringen in hernieuwbare energie staan al onder druk door de schalierevolutie in de Verenigde Staten, de toename van het gebruik van kolen in combinatie met de lage CO2 prijzen en de groei van de vraag naar energie in opkomende economieën. Lagere energieprijzen verlagen de economische noodzaak voor verdere ontwikkeling van een brede energiemix, aldus de bank in het rapport.

Bron: NU.nl