ECN: “Drie keer zoveel banen in zonne-energiebranche”

ECN: “Drie keer zoveel banen in zonne-energiebranche”

ECN verwacht dat er in 2020 minimaal 4 gigawattpiek aan zonne-energie vermogen op de Nederlandse daken en velden ligt. Ook het aantal banen in de branche zal verdriedubbelen. Van 2.500 in 2012 naar 7.500 in 2020. Dit staat in een onderzoeksprogramma van het kennisinstituut voor het komende jaar.

Topsector Energie

ECN wordt ook in 2014 door de Topsector Energie ingeschakeld om onderzoek te doen naar de potentie van Nederlandse cleantechsectoren. Binnen de Topsector Energie werken 7 zogenaamde ‘Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)’. In het TKI ‘zonne-energie’ werken overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan de Innovatieprogramma’s, waaronder ECN.

Onderzoeksprogramma ECN

In het onderzoeksprogramma van ECN worden een aantal marktvoorspellingen gedaan voor zonne-energie:

  • In 2012 is het totale zonne-energie vermogen in Nederland 345 MWp, in 2020 ligt er minimaal voor 4 GWp aan zonne-energievermogen op de daken.
  • De totale capaciteit kan zelfs tot 8 GWp reiken als er sprake is van ‘positieve omstandigheden’.
  • Ongeveer 1000 bedrijven zijn actief in de zonne-energiebranche.
  • Er waren eind 2012 ongeveer 2.500 banen in de branche, in 2020 kan dit uitgroeien naar 7.500 banen.

In onderstaand schema zet ECN de voorspellingen uiteen.
ecntargets2020Door nieuwe technologieën (o.a. met dunnefilm zonnepanelen en waifers) kunnen de kosten van zonne-energie (verder) gedrukt worden. Ook moeten er in 2014 proefprojecten komen waarbij primair PV-producten van Nederlandse bodem gebruikt worden. Dit zou de exportkansen kunnen vergroten.

Tenders

AgentschapNL voerde dit jaar drie tenders uit voor het Topconsortium Zonne-energie:

  • Wafer based silicon PV technologie (WBS)
  • Zonne-energie in de Gebouwde Omgeving (ZEGO-projecten, samen met TKI EnerGO)
  • Dunne film PV technologie (DFP)

Deze tenders worden respectievelijk 3,5 miljoen, 7 miljoen en 1,2 miljoen euro gesubsidieerd. De tenders zijn medio september gesloten.

Energieakkoord

In het Energieakkoord staan geen expliciete ambities op het gebied van zonne-energie. Wel op het gebied van decentrale duurzame energie productie. Zo moet er in Nederland in 2020 een ‘totaal opwekvermogen van ongeveer 40 petajoule aan decentrale duurzame energie gerealiseerd zijn o.a. met zonne-energie, zonnewarmte, warmtepompen en WKO-installaties.

Onderzoeksprogramma ECN

Lees hier het complete onderzoeksprogramma van ECN in 2014. Op deze pagina zijn alle onderzoeksprogramma’s te vinden.

Bron: ECN