Saldering na 2017 hoogst onzeker (update)

Saldering na 2017 hoogst onzeker (update)

De huidige salderingsregeling, het wegstrepen van eigen energieverbruik met eigen opgewekte energie, wordt na 2017 onzeker. Dit zei minister Kamp van Economische Zaken tijdens het Wetomgevingsoverleg Energie, waarbij de commissies energie van alle politieke partijen met Kamp in discussie gaan.

Kamp gaf aan ‘dat het kabinet bekijkt wat er over vier jaar moet gebeuren met saldering achter de meter’. Na 2017 zou er sprake gaan zijn van een ‘overgangsregeling’. Het is een nieuw teken dat de Rijksoverheid met de huidige salderingsregeling voor de langere termijn in haar maag zit. Dat er aan de saldering gemorreld zou gaan worden, is een vrees die door vele betrokkenen (ondernemers in de duurzame energiebranche, opinieleiders en politici) al werd uitgesproken.

Update 19 december

Het kabinet wil vanaf 2020 de huidige salderingsregeling voor duurzame energie gaan versoberen. Voorwaarde is wel dat de slimme meter grootschalig en succesvol is uitgerold. Het plan is onderdeel van  Belastingplan 2014. De maatregel kan nadelige gevolgen voor lange termijn investeringen zoals een zonnestroominstallatie.

Bij een recente behandeling van de Elektriciteitswet in de Eerste Kamer liet Kamp zich al ontvallen dat hij de huidige salderingsregeling per 2020 wil gaan versoberen. Hij somde op wat de Rijksoverheid doet aan het stimuleren van duurzame energie. Zo krijgt collectieve opwek van duurzame energie een korting op de energiebelasting, een regeling die is opgenomen in het Energieakkoord. Minder ‘genereus’ dan salderen, maar toch een voordeel van 7,5 cent per kWh.

Saldering

Saldering, opgenomen in de Elektriciteitswet van 1998, betekent dat de energie die een kleinverbruiker teruglevert aan het net kan wegstrepen met zijn energieverbruik bij een energieleverancier. De salderingsregeling geldt alleen voor kleinverbruikers die een 3 x 80 Ampere aansluiting hebben. Voordeel is dat de kleinverbruiker dezelfde prijs ontvangt (inclusief btw, energiebelasting en transportkosten) voor de energie die hij teruglevert. In het geval van zonnepanelen wordt relatief veel energie overdag opgewekt, terwijl ‘s ochtends en ‘s avonds er een piek in het verbruik is. Naar alle waarschijnlijkheid geldt er vanaf 1 januari 2014 een onbeperkte saldering van hernieuwbare elektriciteit.

Inkomstenderving

De regeling voor saldering heeft gevolgen voor de Rijksoverheid. In deze studie van Planbureau voor de Leefomgeving (PDF) wordt de jaarlijkse derving (van energiebelasting en btw) geschat op 86 miljoen euro in 2012. Hierbij wordt uitgegaan van het energiebelastingtarief uit 2012 van 0,138 euro per kWh inclusief 21 procent btw.
De energiebelasting van 2013 is 0,141 euro per kWh inclusief btw. Dat is een toename van 2,1 procent ten opzichte van 2012. De derving zou dan uitkomen op 87,8 miljoen voor 2013.
Uitgaande van een verdere groei van zonne-energie in Nederland, bijvoorbeeld 4 gigawattpiek in 2020, zou de derving in 2020 rond de 270 miljoen euro liggen.

Energieakkoord

Wat zegt het Energieakkoord over saldering? Het woord ‘saldering’ of ‘salderen’ komt niet in het akkoord voor. Wel staan er enkele nieuwe afspraken in over lokale energie-opwekking. Per 1 januari 2014 komt er een belastingkorting van 0,075 euro /kWh exclusief btw op de energiebelasting van 2014. De elektriciteit moet dan wel in coöperatief verband of door een vereniging van eigenaren (VvE )worden opgewekt. Ook moet de installatie zich in de zogenaamde ‘postcoderoos’ bevinden, een begrensd gebied van 1 postcode en alle daarom liggende postcodegebieden die samen een ‘roos’ vormen.

Zonne-energiebranche

De salderingsregeling is gunstig voor lokale opwekking van energie. De businesscase voor zonnepanelen is er in grote mate afhankelijk van, te meer omdat het tijdstip van opwek niet bepalend is. Eerder fulmineerde onze columnist Peter Desmet dat wat ‘de overheid ooit neemt, niet graag meer afgeeft’. Lees hier zijn column ‘U wilt goedkope zonnestroom. De EU en EZ willen dat niet’. Ook de ondernemers Peter Meijers (directeur PV-groothandel IBC Solar) en Igor Kluin (o.a. Qurrent) kraakten het beleid van Economische Zaken. Lees ook deze blog van opinieleider en energiespecialist van het CDA Henri Bontenbal waarin het ingaat op de beleidsdoelen van de ‘energiebelasting’. Hij komt ook met een rekensom: stel dat het energieverbruik tot 2023 met 30 procent daalt. Dan zou de Staatskas met 1,5 miljard minder gespekt worden.

Saldering = Banengroei

Lokale, Amerikaanse overheden benaderen het thema saldering heel anders. Ze zien in de regel vooral als een mogelijkheid om de regionale economie aan te wakkeren en duizenden banen te creëren. Een energietransitie waarbij het mes snijdt aan vele kanten. Huishoudens hebben een lagere energierekening en de duurzame energiebranche floreert. Hoewel de zon aan de Amerikaanse westkust velle feller schijnt, de wetgeving en regionale economie wezenlijk anders in elkaar steekt dan de schaal van Nederland, heeft saldering een positief effect op de economie. Zie hieronder een staatje met enkele cijfers.


Screen-shot-2013-01-28-at-3.13.54-PM

Peilstok Twitter

Op Twitter werd gretig verslag gedaan van het Wetgevingsoverleg Energie. Hieronder een selectie van enkele reacties.

Conceptverslag Wetgevingsoverleg energie

Conceptverslag_van_een_wetgevingsoverleg_over_Energie.pdf