Kerncentrale Borssele weer aangezet (+ quick scan EPZ)

Kerncentrale Borssele weer aangezet (+ quick scan EPZ)

Kerncentrale Borssele is weer in bedrijf. De centrale werd medio september dit jaar uitgeschakeld omdat er schade was aan twee generatorkoelers.

Vervanging koelers

Het defect aan de koeler beleek te zijn ontstaan door een ontwerpfout. De twee defecte generatorkoelers zijn vervangen en de generator moest worden geïnspecteerd en gereinigd. De generator is geen nucleair onderdeel van de kerncentrale en is ondergebracht in het conventioneel gedeelte buiten het reactorgebouw. In onderstaande afbeelding is te zien waar het defect is ontstaan.

Generatorkoeling(1)

Bedrijfsprofiel EPZ

EPZ is de grootste stroomproducent van de provincie Zeeland met ook een kolencentrale en een windpark in haar bezit. Nutsbedrijf DELTA heeft 70 procent van de aandelen en Energy Resources Holding 30 procent. Deze aandeelhouders zijn gelijk de afnemers van de opgewekte stroom. Energy Resources Holding (ERH) is de opvolger van Essent Business Development en zetelt ook in ‘s-Hertogenbosch. Saillant detail is dat alle aandelen van ERH in handen zijn van de voormalige aandeelhouders van Essent. Dat zijn de provincies Noord-Brabant (30,8 procent), Overijssel (18,7 procent), Limburg (16,1 procent), Groningen (6 procent), Drenthe (2,3 procent) en Flevoland (0.02 procent). Maar ook gemeenten zoals ‘s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Groningen, Deventer, Emmen en Assen zijn aandeelhouder. Deze en andere gemeenten zijn verenigd in Zij zijn vertegenwoordigd in VEGANN (Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders Noord Nederland) en de Limburgse gemeenten in VEGAL (Vereniging van Gemeentelijke Aandeelhouders Limburg).

Fukushima

Het meest recente jaarverslag dateert van 2011. Daaruit blijkt dat over boekjaar 21,6 mijoen euro winst is behaald. Directeur Ad Louter had destijds veelal somber nieuws. In maart 2011 wordt Japan door een aardbeving, gevolgd door een tsunami met de kernreactorenramp Fukushima tot gevolg. Naar aanleiding van deze ramp volgde hierop een Rijksonderzoek naar de veiligheidssituatie van Borssele. Uit onderzoek bleek dat Borssele, na veertig jaar productie, tot de ’25 procent veiligste centrales ter wereld behoort’. Louter zegt in zijn voorwoord: “Het draagvlak voor kernenergie is in Nederland redelijk intact gebleven en EPZ blijft volop investeren in haar kerncentrale en de voortgezette productie tot 2034. De kolencentrale kreeg in 2011 te maken met een tegenvallende markt. Er is onzekerheid over de toekomst vanwege dure emissie-eisen en ontoereikende stimuleringsbijdragen voor de meestook van biomassa. De grote vraag is hoe de toekomst van deze eenheid er uitziet – met sluiting in 2016 als een mogelijke uitkomst”.

Kosten kernenergie

Er bestaat over kernenergie nogal een polariserend debat tussen voor – en tegenstanders. Datajournalist Dimitri Tokmetzis heeft voor het platform De Correspondent een poging gedaan om de werkelijke kosten van kernenergie in beeld te brengen en te beschrijven. Een van de gedachtelijnen in het artikel is wie aansprakelijk is zodra er een kernramp gebeurt. Onderstaand kaartje geeft het aantal ongelukken met kernreactoren wereldwijd weer (110 in totaal) en de financiële schade die daardoor geleden is.

Verkapte subsidie?

Borssele staat volgens experts bekend als een zeer veilige kerncentrale. Maar mocht in het hypothetische geval een groot ongeluk gebeuren, dan is exploitant EPZ aansprakelijk voor maximaal 1,2 miljard euro. Een ander, kleiner deel van de schade wordt vergoed door andere Europese landen. De overige miljarden die nodig zijn om de schade te vergoeden, komen voor rekening van de Nederlandse staat. In het artikel komen enkele experts aan het woord die de geringe aansprakelijkheid van EPZ als een verkapte subsidie zien. Het complete verhaal is op de website van De Correspondent te lezen.

Kernsplijting, hoe werkt het?

EPZ zelf is er alles aan gelegen om te communiceren over de werking van hun centrale. Zo zijn er op de bedrijfswebsite diverse uitlegfilmpjes te vinden. In de Borssele-centrale worden zogenaamde uranium-atomen gespleten. Met de daaruit vrijgekomen warmte, wordt stroom gemaakt. De warmte drijft namelijk een turbine aan waarmee de elektriciteit wordt opgewekt. In onderstaand promofilmpje legt eigenaar EPZ van de centrale het zelf uit.

Kernafval en recycling

Ook wordt uitgelegd hoe EPZ omgaat met het kernafval en recycling van de splijtingsstoffen.

Bron: EPZ