Column Peter Desmet: Aldel en het failliet van het Nederlandse Energiebeleid

Column Peter Desmet: Aldel en het failliet van het Nederlandse Energiebeleid

Door Peter Desmet – In december ging aluminiumsmelter Aldel failliet. In de toch al geplaagde Noord Groningse regio betekent dat een verlies van 800 banen. De grote boosdoener lijkt de hoge Nederlandse en de lage Duitse elektriciteitsprijs. De grote boosdoener dáárachter is de Energiewende in Duitsland.  Die vervelende Duitsers hebben sinds 2000 zoveel duurzame energie productiecapaciteit bijgeplaatst op basis van hun Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) dat hun stroomprijs nu zo laag is dat hun energie intensieve bedrijven er een groot concurrentievoordeel door hebben gekregen.

Stoute Duitsers toch! Of wellicht, heel misschien, een heel klein beetje kortzichtige Hollanders?

Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel

Onze Nederlandse overheid heeft een Energiewende -een snelle overgang van fossiele naar duurzame energie- altijd stellig afgewezen. Goed, we hebben onszelf een doelstelling opgelegd van 14% duurzame energie in 2020. Van harte gaat het allemaal echter niet en waar het tegengewerkt kan worden zal dit ook gebeuren. Met name VVD (en voorheen de CDA) en haar souffleurs van VNO-NCW  bezweren ons immers dat als we wel gas zouden geven op duurzaamheid, onze elektriciteit véél te duur zou worden en dit de Nederlandse economie ernstig zou schaden. Met name de energie intensieve industrie zou massaal Nederland verlaten of failliet gaan.

En toen snapte ik het ineens niet meer: Nederland doet in vergelijking met Duitsland nagenoeg niets aan duurzame energie en toch gaat juist een Nederlands bedrijf failliet omdat hier de stroomprijs zoveel hoger is dan in Duitsland!? Er gebeurt dus in de werkelijkheid exact het tegenovergestelde van waar VNO-NCW en VVD ons voor waarschuwden!!!

Die geitenharenwollensokken onzin!

Het basisprobleem is dat de Duitse Energiewende zo baanbrekend is. De Nederlandse beleidsmakers hebben nooit geloofd dat er wat van terecht zou komen. In 2007 nog gaven ze een vergunning voor de kolencentrales in de Eemshaven. Die gekke (toen nog groene) Duitsers met hun irreële ideeën over duurzame energie en het stoppen met kernenergie, dat kon natuurlijk nooit wat worden. Als de Duitsers dan in het donker zaten, zou Nederland elektriciteit kunnen exporteren en zouden de elektriciteitscentrales in de Eemshaven een gouden greep blijken. Echter sinds 2010 is het tegendeel gebleken: er is een overvloed aan goedkope Duitse stroom en Nederland exporteert helemaal niks, nakkes, nada. Integendeel!

Banenmotor

Aldel kost nu 800 banen in Nederland. Dat is erg. Maar dat is nog niets vergeleken bij de banen die er niet in Nederland zijn (maar wel in Duitsland) doordat wij hier in Nederland de omvang en invloed van de Duitse plannen niet hebben onderkend of begrepen. Nee, wij hebben ingezet op de bouwsector, kolencentrales etc. In Duitsland werken inmiddels twee keer zoveel mensen in de hernieuwbare energie sectoren dan in de fossiele. Met een Nederlands werkeloosheidspercentage van 8,5% mag hierbij wel een wenkbrauwtje worden gefronst.

Concurrentievoordeel

Afgelopen herfst kwamen 10 topmannen van de 10 grootste Europese fossiele reuzen in Brussel bijeen om te pleiten tegen verdere stimulering van duurzame energie. Ook Minister Kamp en Premier Rutte werden met een bezoek vereerd en luisterden weer aandachtig naar de dreigingen van het Groene Gevaar.

De zonnepanelen in Duitsland zullen na het aflopen van de Feed In Tarieven waar deze topmannen nu zo tegen ageren gewoon blijven staan. Elke kWh die ze dan produceren kost dan werkelijk NIETS meer. De stroomprijs wordt in Duitsland dus alleen nog maar lager, de situatie voor de fossiele reuzen alleen maar penibeler, en het huidige concurrentievoordeel voor Duitse energie-intensieve bedrijven alleen maar groter. Dit begint vanaf 2020, dat is al over 7 jaar.

Kop in de gasbel

Daarom is Aldel belangrijk. Het is nog veel belangrijker dan het verlies van 800 banen. Het legt de dwaling bloot waar de Nederlandse overheid zich nu al 10 jaar aan schuldig maakt. Het ontkennen van de potentie van duurzame energie en de revolutie die zich daarin voltrekt is een economische ramp. Er wordt geredeneerd alsof bij Lobith de wereld ophoudt, maar de landen om ons heen en de technologie hebben het speelveld veranderd. Je kunt je kop in een gasbel steken, maar daarmee gaat deze verandering niet weg.

Hiermee pleit ik niet om in Nederland met subsidieregelingen in de weer te gaan naar Duits model. Dat is al lang niet meer nodig. Waar ik voor pleit is dat er niet langer een doemscenario wordt geschetst over een toekomst met duurzame energie, maar dat het wordt onderkend als de enorme economische kans die nu al werkelijkheid is. Een kans voor alle bedrijven, voor alle Nederlanders en niet alleen voor een paar fossiele sponsoren van VNO-NCW en VVD.

Peter Desmet is CEO bij SolarClarity en mede-oprichter van Solarpro’s.

Lees hier de vorige column van Desmet: “Zeg ik zonnepanelen, dan zegt u subsidie”

Volg SolarClarity op Twitter

Deze bijdrage is onderdeel van een content partnership tussen SolarClarity en EnergieBusiness.