‘Zeemolen’ gebruikt golfslag om op land elektriciteit te produceren

‘Zeemolen’ gebruikt golfslag om op land elektriciteit te produceren

De ‘zeemolen’ Searaser gebruikt de deining van de zee om schone elektriciteit op land op te wekken. Anders dan bij wisselvallige bronnen als zon en wind kan de productie van de Searaser gecontroleerd worden.

Searaser is een uitvinding van Alvin Smith en het Britse bedrijf Ecotricity is met hem in zee gegaan om de technologie op de markt te brengen. Nadat het bedrijf 18 maanden heeft gewerkt aan het optimaliseren van het originele ontwerp, worden nu de eerste prototypes getest in de golfslagtank van het CoastLAB van de Universiteit van Plymouth. En tot nu toe slaagt het apparaat voor alle testen met vlag en wimpel.

Waterkracht
De zeemolen pompt water op hoger gelegen land waar het wordt gebruikt om een waterkrachtcentrale aan te drijven. De Searaser bestaat uit twee boeien met daartussen een zuiger. Eén boei is onder water met een gewicht aan de zeebodem geketend, de andere boei gaat op en neer met het deinen van de zee. Met elke golfslag pompt de zuiger water onder druk op het land. Met het opgepompte water worden turbines op land aangedreven waarmee elektriciteit wordt geproduceerd.

Lage kosten
Een voordeel van de Searaser is dat de elektriciteitsproductie op land plaatsvindt. Daardoor wordt de apparatuur niet blootgesteld aan de harde condities op zee. Dat scheelt enorm in de kosten omdat de apparatuur minder robuust hoeft te worden gebouwd en minder onderhoud nodig heeft.

Controleerbare energieproductie
Omdat de elektriciteit wordt opgewekt in een waterkrachtcentrale is de energieproductie controleerbaar. Het water uit de hoger gelegen opslag drijft de turbines aan op het moment dat het wordt terug gestort in zee.

De Searaser kan ook elektriciteit genereren als er geen hoger gelegen land voorhanden is. Het water dat door de zuiger wordt gestuwd heeft, met hulp van een accumulator, voldoende druk om een turbine aan te drijven. Maar het nadeel is dat zonder opslag de elektriciteitsproductie niet controleerbaar is.

Tijdpad
Het Britse bedrijf hoopt over 12 maanden de eerste prototypes op zee te testen en over paar jaar de energiebron in te kunnen zetten, aldus Ecotricity oprichter Dale Vince liet in een persbericht

Bron: ecotricity.co.uk
Beeld: ecotricity.co.uk