‘Meer vraag naar dubbelglas door energielabel’

‘Meer vraag naar dubbelglas door energielabel’

Glaszetter Glaspunt deed een peiling onder 100 woningeigenaren waarvan een vijfde aangaf hun woning energiezuiniger te willen maken. Na de invoering van het definitief energielabel nam de verkoop van dubbelglas daarom al met 15% toe, aldus Glaspunt.

Glaspunt hield de peiling onder honderd woningeigenaren. Een vijfde van de ondervraagden gaf aan dat zij geschrokken zijn van het energielabel en maatregelen gaan nemen om hun woning energiezuiniger te maken. Met als belangrijkste redenen: energiebesparing en de waardestijging van de woning. Ook waren comfort en duurzaamheid veelgenoemde redenen.

Energielabel

Woningeigenaren die nog geen definitief energielabel hebben, krijgen in januari of februari van de overheid een voorlopig energielabel toegestuurd. Dit energielabel is gebaseerd op onder andere het woningtype, het bouwjaar en het oppervlakte van de woning. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is en varieert van A++ (groen) tot G (rood). Het voorlopige energielabel is echter een schatting en kan dus afwijken van het definitieve energielabel.

Dubbelglas

Volgens Glaspunt is HR++ dubbelglas een manier om veel geld te kunnen besparen: ‘Mensen met een rood energielabel krijgen vaak het advies om in slaapkamers en leefruimten waar nu nog enkelglas of standaard dubbelglas zit, HR++ dubbelglas toe te passen. Dit is glas met een hoog rendement dat wordt gemaakt door een of twee glasplaten te voorzien van een metaalcoating en de spouw te vullen met edelgas. Door enkelglas te vervangen door HR++ dubbelglas kan bij een gemiddelde woning ongeveer 460 euro per jaar worden bespaard’.

Bron: Glaspunt.

Beeld: Wikipedia.