Afval Energie Bedrijf Amsterdam zorgt voor financiële strop

Afval Energie Bedrijf Amsterdam zorgt voor financiële strop

De gemeente Amsterdam, eigenaar van Afval Energie Bedrijf AEB, gaat veel minder verdienen dan begroot door onder andere lagere energieprijzen. Bovendien moet men fors afschrijven, zegt AT5

Het Afval Energie Bedrijf in het Westelijk havengebied verwerkt afval van huishoudens en bedrijven in de agglomeratie Amsterdam. Jaarlijks wordt zo’n 1,4 miljoen ton afval verwerkt. De energie die vrijkomt bij de verbranding wordt omgezet in elektriciteit en warmte. Uit het afval worden grondstoffen gewonnen, zoals bouwstoffen en metalen. Grootste reststroom is bodemas, dat na opwerking gebruikt kan worden in bijvoorbeeld de wegenbouw.

Volgens AT5 zal het Afval Energie Bedrijf de gemeente de komende jaren miljoenen minder opleveren dan aanvankelijk werd gedacht. Dit stelt verantwoordelijk wethouder Kajsa Ollongren in een brief aan de raadscommissies Financiën en Werk en Economie. Amsterdam is volledig eigenaar van het Afval Energie Bedrijf (AEB) maar het AEB levert de komende jaren veel minder op dan gedacht, schrijft AT5. Aanvankelijk werd de opbrengst begroot op 16 tot 19 miljoen euro, maar na onderzoek van accountant Ernst & Young werd dit fors naar beneden bijgesteld, tot 8-12 miljoen.

Lage energieprijzen

Belangrijke oorzaak voor de tegenvaller, zo zegt men, zijn de lagere tarieven voor energie. Bovendien moet de gemeente eenmalig 70 miljoen euro afschrijven omdat het bedrijf veel minder waard is dan eerder gedacht, schrijft AT5. De AEB is sinds 2009 operationeel. Meer gegevens zijn te vinden op het duurzaamheidsverslag van de AEB.

Bron: AT5