Netregistratie PV-systemen al jaren verplicht in NL

Netregistratie PV-systemen al jaren verplicht in NL

In Nederland is het registreren van pv-systemen al jaren verplicht, dit in tegenstelling tot wat velen in de Nederlandse zonne-energiesector denken. Het ontbreekt echter aan sancties bij het niet registreren, schrijft SolarMagazine.

Buurlanden als België en Duitsland hanteren wel een strafmaatregel bij het niet registreren van een zonnestroominstallatie. In Nederland is dit dus niet het geval, zo meldt SolarMagazine. In het artikel wordt een deel van de Elektriciteitswet aangehaald: ‘In Netcode 2.1.5.1 staat ‘De aangeslotene stelt de netbeheerder tijdig op de hoogte van zijn voornemen tot invoeding, opdat de netbeheerder eventueel noodzakelijke wijzigingen in het net kan doorvoeren.’ Tot en met een aansluiting van 3 x 16 ampère mag de aanmelding van de installatie door consumenten achteraf plaatsvinden.

Overwegen van sancties

‘De overheid zou een sanctie bij het niet aanmelden bij de netbeheerder van een pv-systeem kunnen overwegen om het aantal registraties omhoog te krijgen’, aldus Martijn Boelhouwer, woordvoerder van Netbeheer Nederland. Lees het volledige artikel van SolarMagazine hier of kijk voor meer informatie en artikelen over de zonne-energiesector in ons archief.

Noot van de redactie:
De verplichting tot registratie van een zonnestroominstallatie is begrijpelijk als het gaat om de functie van de netbeheerder en TenneT, die zorg moeten dragen voor een balans in vraag en aanbod op het net. Het aanmelden van een Pv-systeem is nodig om gebruik te kunnen maken van de salderingsregeling, zodra sprake is van teruglevering aan het net. Bij het zelf opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik, direct of met gebruikmaking van opslag in een accu indirect, zonder dat dus sprake is van teruglevering, is nog steeds de registratie verplicht. Het is niet duidelijk welke consequenties dit kan hebben. Bij een toekomstige versobering van de salderingsregeling (zoals verwacht vanaf 2017) of het ontstaan van nieuwe regelingen die het gemis aan energiebelasting voor de schatkist moeten goedmaken, zijn zonnepanelenbezitters dus traceerbaar. Meer over salderen: EnergieVastgoed – dossier salderen zonnepanelen.