Bewoners Platform Ypenburg en Eneco bekijken opties warmtebenutting

Bewoners Platform Ypenburg en Eneco bekijken opties warmtebenutting

Afgelopen vrijdag tekenden het Bewoners Platform Ypenburg (BPY) en Eneco een intentieverklaring waarin staat dat de beide partijen gaan onderzoeken hoe het warmtenet van Ypenburg verder verduurzaamt kan worden.

Ook ligt er in de verklaring een sterke focus op de participatie van de bewoners. De verwachting is dat binnen een jaar bekend is of de intenties omgezet kunnen worden in concrete plannen. Om dit te bereiken starten BPY en Eneco onderzoek naar de verschillende manieren hoe warmtebenutting uitgebreid kan worden. Zo wordt gekeken of het mogelijk is de warmte van zonnecollectoren te integreren in het warmtenet. Naast deze meer technische verkenningen wordt ook onderzocht of de betrokkenheid en inspraak van de warmtegebruikers in Ypenburg vergroot kan worden.

Intensieve samenwerking

De warmtegebruikers in Ypenburg hebben te kennen geven dat zij mee willen praten over het beheer van het warmtenet en de prijs van de warmte. Uit het onderzoek moet dan ook blijken of de 10.000 huishoudens en overige gebouwen in de Haagse wijk, die gebruik maken van de warmte uit Eneco’s warmtenet, in een coöperatieve vorm meer betrokken kunnen worden. ‘Een eerste stap is gezet. Nu is het zaak om samen deze trein rijdend te houden met concrete tussentijdse resultaten en deze richting alle belanghebbende Ypenburgers te communiceren. Daarnaast staan we open voor andere partijen die zich willen aansluiten,’ zegt BPY-voorzitter Walter van Krieken.

De ambitie is het oprichten van een gezamenlijke energiecoöperatie. Als deze coöperatie gevormd wordt zou het gaan om de eerste warmtecoöperatie in Nederland. BPY en Eneco verwachten dat deze intensievere samenwerking met de gebruikers in coöperatieve vorm tot positieve resultaten leidt.

Bron: Eneco

Beeld Ypenburg_The_hague_2009 (1): Wikimedia Commons / Steven Lek