Tocardo start grootste getijdenstroomproject Oosterscheldekering

Tocardo start grootste getijdenstroomproject Oosterscheldekering

Tocardo Tidal Turbines, producent van vrijstaande waterkracht-turbines, plaatst vijf getijdenturbines in de Oosterscheldekering voor het opwekken van groene energie. De turbines gaan genoeg stroom opwekken voor 1.000 huishoudens.

 

Persbericht – Volgens het concern gaat het om het grootste project voor getijdenstroom in Nederland en een van de grootste commerciële getijdeninstallaties in de wereld waarbij voor het eerst een reeks van vijf turbines naast elkaar wordt geïnstalleerd.

Energie opwekken

De Deltawerken beschermen al bijna 60 jaar een groot deel van Nederland tegen overstromingen uit zee en hebben wereldwijd naamsbekendheid. Nu krijgt de Oosterscheldekering ook de functie om energie op te wekken. Tocardo noemt de kering de meest geschikte locatie voor het opwekken van getijdenenergie in Nederland omdat de waterkracht hier het grootst is.

Zo doen zich bij de Oosterscheldekering op het vaste ritme van eb en vloed zeer krachtige waterstromen voor die de turbines van de fabrikant benutten voor het veilig en voorspelbaar opwekken van elektriciteit. Naar verwachting zijn de turbines dit najaar operationeel en hebben ze een capaciteit van 1,2 MW, goed voor de stroomvoorziening van 1.000 huishoudens.

Hans van Breugel, chief executive officer van Tocardo, noemt de installatie ‘[E)en belangrijke stap in de ontwikkeling van getijdenenergie.’ en ‘Met onze turbines in de Oosterscheldekering kunnen wij de wereld nu gaan laten zien wat de kracht is van getijdenenergie‘.

Samenwerking en uitbreiding

Voor het project werkt Tocardo samen met mede-aandeelhouder Huisman, dat de ophangconstructie van de turbines ontwierp. Daarnaast is Strukton vanaf het begin actief betrokken geweest bij de planvorming en verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Mammoet is eveneens partner bij het project en doet de installatie. Verschillende Zeeuwse bedrijven zoals Istimewa Elektrotechniek, Van der Straaten en Hillebrand leveren een belangrijke bijdrage voor de elektrotechnische installatie en staalconstructies. Samen met deze partners is Tocardo van plan het aantal turbines in de toekomst uit te breiden.

Financiering

Rijkswaterstaat faciliteert als beheerder de locatie en de Provincie Zeeland heeft een significante financiële bijdrage geleverd.

‘Wij zijn de enige provincie met land in zee’, verklaart Gedeputeerde Ben de Reu de bijdrage. ‘Daarom past getijdenenergie zo goed bij Zeeland. De kennis die we hier opdoen, kan over de hele wereld in andere deltagebieden gebruikt worden.’

Verder is er financiering ter beschikking gesteld door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Rijk.

Bron: Persbericht Tocardo

 

Beeld getijdeninstallatie-Oosterscheldekering: Tocardo