Juridisch Seminar CO2-emissiehandel op 31 maart

Juridisch Seminar CO2-emissiehandel op 31 maart

In Utrecht wordt op 31 maart de tiende editie georganiseerd van het jaarlijks juridisch seminar CO2-emissiehandel. Onder leiding van ETS-specialist Jos Cozijnsen worden consultants, bedrijven en NGO’s bijgepraat.

Met het Europese emissiehandelssysteem ETS moet de doelstelling voor 20 procent CO2-reductie in 2020 en 40 procent in 2040 (ten opzichte van 1990) binnen bereik worden gehaald. Maar het handelssysteem hapert en prijzen zijn sterk gedaald: van 25 euro in 2008 naar momenteel zo’n 5 euro per ton. Met het handelssysteem wordt ongeveer 50 procent van de totale emissies gecontroleerd. Aan de verplichtingen doen 12.000 bedrijven mee, waarvan 400 Nederlandse, van stroomproducenten tot papierbedrijven en van bierbrouwers tot glastuinders. Dagelijks wordt tussen de 10 en 20 miljoen ton aan emissierechten verhandeld, met een dagwaarde van meer dan 300 miljoen euro.

Haperende CO2-emissiehandel

Door de economische crisis is het CO2-doel voor 2020 al gehaald. De bedrijven houden zich aan hun CO2-plafonds, maar er wordt minder van de CO2-emissiehandel gebruikgemaakt en de CO2-prijs daalde sterk. Om van het emissiehandelssysteem voor te bereiden voor scherpere toekomstige CO2-verplichtingen en een hogere CO2-prijs te krijgen, is besloten van 2014 tot 2020 900 miljoen minder emissierechten te veilen. Deze rechten worden daarna gecanceld. De CO2-prijs is daardoor weer gestegen, maar de situatie op de beurzen en de daling van de kolen- en olieprijzen maken dat de CO2-prijs vooralsnog niet verder stijgt.

Nieuwe ontwikkelingen

Eind 2015 is op de Klimaattop in Parijs een nieuw Klimaatakkoord gesloten: daar is afgesproken de 2 graden doelstelling te handhaven en wellicht aan te scherpen tot 1,5 graden maximale gemiddelde temperatuurstijging op aarde. De bijdrage van de EU is een CO2-doel voor 2030 van 40 procent; voor emissiehandel betekent dat 43 procent minder. De EU bespreekt medio dit jaar de wijzigingen die nodig zijn na 2020.

Ook mondiaal wordt er steeds meer gebruik gemaakt van CO2-emissiehandel. Omdat de mondiale emissiereducties rond 2050 groter moeten zijn dan de emissies (dus negatieve emissie), is er een grote rol voor de mondiale CO2-emissiehandel weggelegd: die kan vroegtijdige emissiereducties stimuleren en vastleggen. Ook wordt er verder aan gewerkt om voor het voorkomen van emissies door Ontbossing ook de CO2-markt te gebruiken (zgn REDD-credits) en de mondiale luchtvaart er onder te laten vallen; ICAO besluit daar in mei 2016 over.

Binnen Nederland wordt gewerkt aan het verlenen van emissiecredits voor Binnenlandse projecten (Domestic Offsets). Stakeholders en het ministerie van IenM gaan daarvoor dit jaar een Green Deal Nationale Koolstofmarkt sluiten. Ook in andere EU Lidstaten zijn er dergelijke initiatieven.

Seminar CO2-emissiehandel

Deze jaarlijkse, actuele cursus, wordt voor de tiende keer georganiseerd door Adviesbureau Emissierechten.nl. Het beoogt de belangrijkste juridische en praktische aspecten aan de orde te stellen die de contouren van de emissiehandel bepalen. De emissiemarkt omvat een groot aantal rechtsgebieden: internationaal recht, Europees recht, privaatrecht, verbintenissenrecht en administratief recht. Aanwezigen krijgen de ervaringen met emissiehandel als markt te zien en krijgen praktische voorbeelden. Aanmelden kan hier.

Programma

12:15 uur Ontvangst 
met lunch
12:30 uur Basis van CO2 Emissiehandel: vanaf het Kyoto Protocol (1997), tot Parijs (2015)
13:00 uur EU Richtlijnen Emissiehandel en wijzigingen w.o. CO2 benchmarking en veiling en aanomende veranderingen
13:45 uur Inbedding emissiehandel en overdracht van emissierechten in Nederlandse regelgeving
14:30 uur Analyse van de CO2 markt: prijzen, volumes
15.15 uur Offset mogelijkheden: CDM/JI en Parijs Akkoord, vrijwillige markt, credits als CO2-compensatie
16.00 uur Green Deal Binnenlandse CO2-projecten, het nut van een CO2 Footprintbvor uw bedrijf, CO2-reductie in de product- en afvalketen
17:00 uur Einde

Beeld : Facemepls