CO2-Prestatieladder verdubbelt CO2-reductie bouwbedrijven

CO2-Prestatieladder verdubbelt CO2-reductie bouwbedrijven

Bouwbedrijven die gecertificeerd zijn voor de CO2-Prestatieladder realiseren 3,2 procent CO2-reductie per jaar. De helft van de energiebesparende maatregelen zijn een rechtstreeks gevolg van de vergunningvoordelen van het duurzaamheidsinstrument. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van dr. Martijn Rietbergen.

Persbericht – Dr. Martijn Rietbergen vergeleek van ruim vijftig bouwbedrijven de CO2-voetafdruk tussen 2010 en 2013. Zijn onderzoek toont aan dat de prestatieladder verantwoordelijk is voor een sterke CO2-reductie in de bouw en civieltechnische sector, die op een andere manier hoogst waarschijnlijk niet bereikt was. Het duurzaamheidsinstrument wordt beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO).

Groene stroom

Bij de onderzochte bedrijven bedroeg de CO2-reductie van 2010 tot en met 2013, na correctie voor de economische recessie, 3,2 procent per jaar. Dit terwijl de landelijke trend is dat CO₂-emissies juist toenemen. Het gemiddelde energiebesparingstempo in Nederland bedraagt 1,5 procent per jaar. De CO2-Prestatieladder, die dit jaar vijf jaar bestaat, heeft in de bouwsector vooral het gebruik van Nederlandse groene stroom en efficiënte auto’s en bouwmachines enorm gestimuleerd.

Volwassen energiemanagementsysteem

Het onderzoek toont ook aan dat alle onderzochte bedrijven door het gebruik van het duurzaamheidsinstrument een volwassen energiemanagementsysteem hebben ingevoerd, waarbij gestructureerd wordt gemonitord hoe de emissies zich ontwikkelen en CO2-emissiereductie een bedrijfsstrategie is. Figuur 1 laat zien dat vrijwel geen enkele energiemanagement-activiteit zelfs maar gedeeltelijk was geïmplementeerd voor introductie van de prestatieladder. Na de introductie van ‘de ladder’ zijn al deze energiemanagement-activiteiten sterk verbeterd.

CO2-prestatieladder

Figuur 1: Implementatie van energiemanagement-activiteiten voor en na introductie van de CO2-Prestatieladder.

Gijs Termeer, manager CO2-Prestatieladder: ‘Nog een positief effect van de CO2-Prestatieladder is dat het bewustzijn creëert onder medewerkers over energieverbruik en CO2-emissies. In de bouw domineerde tot een paar jaar terug de houding ‘hoe meer brandstof je verbrandt, hoe harder je werkt’. Verschillende gecertificeerde organisaties geven aan dat die houding mede door de CO2-Prestatieladder langzaamaan vermindert.’

Over de CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Opdrachtgevers die de ladder inzetten bij aanbestedingen belonen bedrijven die CO2-reductie serieus nemen met een fictieve korting op de inschrijfprijs. Meer dan vijftig opdrachtgevers maken gebruik van het duurzaamheidsinstrument en er zijn inmiddels ruim 700 bedrijven gecertificeerd.

Bron: HIER Klimaatbureau