Alle straatlantaarns gemeente Huizen voorzien van LED-verlichting

Alle straatlantaarns gemeente Huizen voorzien van LED-verlichting

De gemeente Huizen heeft letterlijk elke straatlantaarn voorzien van duurzame led-verlichting. Het gaat om ruim 9.500 lichtbronnen. Een primeur. Huizen is de eerste Nederlandse gemeente die alle straatverlichting heeft voorzien van energiezuinige led-lampen.

Persbericht – Veel Nederlandse gemeenten werken aan het verduurzamen van straatverlichting. De gemeente Huizen heeft ervoor gekozen om daarin voorop te lopen. Daarom zijn in Huizen inmiddels alle 9.535 lampen vervangen led-verlichting. Het project is onderdeel van ‘Huizen Klimaatbewust’, de Huizer kapstok voor alle duurzame activiteiten in de komende jaren. De beheerder van de Openbare verlichting in de gemeente is Thomas Wittekamp: ‘Voor zover ons bekend zijn we de eerste gemeente waar letterlijk elke lantaarn ‘verLED’ is. De nieuwe led-lampen gaan veel langer mee. En het beheren en onderhouden van led-verlichting is efficiënter en daarmee goedkoper. Door deze dubbele ‘besparing’ verwachten we onze investering in de retrofitlampen binnen zeven jaar terug te verdienen. Ook is er minder kans op uitval van straatverlichting, zodat Huizen altijd goed verlicht is. Er is de afgelopen maanden hard gewerkt, in goede samenwerking met leverancier Saled en installateur Pilkes Infra.’

‘Huizen Klimaatbewust’

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het voorjaar van 2015 ingestemd met een ambitieus doel: een klimaatneutraal Huizen in 2050. Dat is de stip aan de horizon van de gemeente. Alle activiteiten die bijdragen aan het klimaatbeleid, vallen onder ‘Huizen Klimaatbewust’. Wethouder Gerrit Pas licht toe: ‘Als gemeente proberen we het goede milieuvoorbeeld te geven. We hebben concrete maatregelen vastgesteld voor de komende vijf jaar. Onderdeel daarvan is de lange termijn besparing op onze verlichtingskosten. Daarnaast gaan we in Huizen voor duurzame energieopwekking. En het klimaatbestendig maken van wijken en buurten. Bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende waterafvoer en een groene, natuurvriendelijke inrichting van parken en tuinen. Kortom; in het programma is aandacht voor de oorzaken én de gevolgen van de klimaatverandering.’

De website huizenklimaatbewust.nl is de (alsmaar) groeiende verzamelplaats van klimaatbewuste initiatieven. Er zijn vier centrale thema’s: energiezuinig, klimaatbestendig, de overgang ‘Van Afval Naar Grondstof’ en ‘groen’.